Multi 2 Barggogirjje (SDO)

Bjørnar Alseth, Ann-Christin Arnås, Henrik Kirkegard & Mona Røsseland

Multi rahpá hiebadahkesvuodajt matematihkkaåhpadimen vattedijn doarjjagav ja
máhttelisvuodajt åhpadiddijda ávkkitjit duov dáv åhpadimvuogev. MULTI vuoset miellagiddis, ávkálasj ja suohtas bálggáv matematihkkaj.

kr 178.00
Relaterte produkter
Ingen
Beskrivelse 
Multi dættot:
 • Målsudahkes dåjmajt guoradalle ja sjuggelis bargoj baktu
 • Hiebadahtedum åhpadibme oahppamaktisasjvuodan
 • Tjielgga tjalmostibme máhtudakulmijda oahppamplána milta
 • Buoremus fágalasj åvddånibme kapihttalis kapihttalij ja jages jahkáj
 • Dárkkelis ja vijdes oahppeárvustallam mij oatsoduvvá åhpadimen

Multi vuodulattjat:

 • Tjadná aktij teorijav ja dåjmajt
 • Tjalmostahttá; juohkka tiebmá giehtadaláduvvá snivva ja guhkes ájge gáktuj.
 • Åni ja giehppis tevsta.
 • Hiebat åhpadimev oahppijda geŋga fágalasj dásen
 • Almma ja álkkes Åhpadiddje girjje
 • Dárkelappot tjielggi oahppamplána ulmit juohkka kapihttalin

Multi oajvveoase juohkka dásen:

 • Vuodogirjje A ja B
 • Barggogirjje

Utgitt: 2017

Innbundet: Heftet

Sider: 120

Språk: Lulesamisk

ISBN:9788282630870

Forlag: ČálliidLágádusProduktdetaljer
Sist vist
kr 178.00
Bjørnar Alseth, Ann-Christin Arnås, Henrik Kirkegard & Mona Røsseland Multi rahpá hiebadahkesvuodajt matematihkkaåhpadimen vattedijn doarjjagav ja máhttelisvuodajt åhpadiddijda ávkkitjit duov dáv åhpadimvuogev....
16 andre produkter i samme kategori:
kr 120.00
John T. Solbakk En introduksjon til samiske forhold i Norge.  Første gang produsert og utgitt i 2006 av ČálliidLágádus - ForfatternesForlag med Magne Ove Varsi som prosjektredaktør og John T. Solbakk som...
kr 349.00
Jorgaleaddji Lill Tove Paulsen Álkkeslåhkåmgirje Låhkåmtjiehka rájdon li 11 girjátja juogedum guovte dássáj, dásse 2-3. Nuppát dáse girjátjijn la akta gárgadis juohkka bielen, valla goalmát dásen li guhkep tevsta....
kr 175.00
Jorunn Eikjok og Ola Røe Boken er et resultat av materialet som i 2010-2011 ble samlet inn for å vise mangfoldet i Sápmi, og gis ut som et tillegg til utstillingen som ble åpnet i 2011 med tittelen «Mangfold og kultur...
kr 50.00
Issát Sámmol Heatta Girji deattuha musihka, muhto guoskkaha maiddái servodatfága ja sámegielfága. Girjjis leat lávlagat, luođit ja divttat mat leat juhkkojuvvon njeallji dehálaš fáttáide; luondu, oktavuohta,...
kr 198.40
Helena Guttorm Gietjav tjáppa cd en del av en serie ved samme navn. På cd´en er det både sanger, regler og ordtak. Serien er et læremiddel som er tilpasset barnehage og småskolen. Læremiddelet er utviklet for å fremme...
kr 379.00
Birger Berge Moderne tradisjonsstrikk vil gi deg mer enn bare lekre og varierte strikkeprosjekter til dame og herre. Boken er også en liten reise i forfatterens store interesse for tradisjonelle mønstre, håndverk og...
kr 173.00
Bjørnar Alseth, Ann-Christin Arnås, Henrik Kirkegard & Mona Røsseland Multi fleksibiliteetem matematihke-lohkehtæmman vadta gosse lohkehtæjjide dåårje jïh nuepiem vadta måedtie lohkehtimmie-vuekieh provhkedh....
kr 450.00
ÅARJELSAEMIEN FONEEMETEESTE - Bïhkedimmie Bïhkedimmie Maana edtja jiehtedh maam guvvide satne guvviegærjesne vuajna. Jis maanan leah dåeriesmoerh baakoem guvvesne jiehtedh, teesteåejvie byöroe maanam viehkiehtidh...
kr 156.00
Amund Johnskareng Det er nu litt over 30 år siden ÁMMUN sist lanserte et album. I den nye CD:n presenteres både nye låter, og selvsagt noen av ÁMMUN sine mest kjente klassikere.
kr 399.00
Mikael Niemi Koke bjørn er en voldsom og sanselig roman om hvordan store begivenheter rammer en liten verden. Den er en drivende detektivfortelling om kulturkonflikter, undertrykkelse og en revolusjonær vekkelsesprest.

Meny

Innstillinger