Mejor en marcha que quieto

680

Buvttadeaddji ja govven: Amund Johnskareng 

Láidesteaddji: Liv Tone Boine 

Čuohppan ja grafihkka: Johan Biti 

Dovdomusihkka (Jingle): Magnus Vuolab 

Ilbman/Publisert/Published: 09.12.2020

Meny

Innstillinger