Duodji

kr 299.00
Sara Inga Utsi Bongo ja Inga Maybritt Bongo Duodji ja hábmen duodjefáddágirji čilge obbalaččat maid duodjedoaba sisttisdoallá, mo hábmen laktasa duodjái, ja mo duodji ja hábmen lea ovdánan. Girji čájeha ovdamearkkaid...
kr 450.00
Anne Kirsten Eira, Máret Østby, Lilian Urheim & Lill Tove Paulsen Oversetter Lars Theodor Kintel Læreboken “Duodjegálldo“ er utviklet til faget «duodje» for 1.–7. årstrinn. I boka er det arbeidsveiledninger med...
kr 250.00
Hanne-Lena Wilks Gærjesne Boengeskuvmie åarjelsaepmesne åadtjoeh åenehks histovrijes goerkelimmie aerpievuekien åarjelsaemien boengeskuvmie bïjre, jïh guktie maahtah boengeskuvmie gåarodh; maallh darjodh jïh gåarodh,...
kr 250.00
Laila Gunilla Wilks Gærjesne Åarjelsaemien gapta åadtjoeh åenehks histovrijes goerkelimmie aerpievuekien åarjelsaemien gapta bïjre, jïh guktie maahtah nyjsenæjja- jïh gaarmanæjja-gaptam gåarodh; gaptese veeljedh,...
kr 275.00
Inga Maybritt Bongo ja Sara Inga Utsi Bongo Vætnoe jïh hammoedimmie duodjibok tar for seg begrepet duodji, hvordan design flettes i duodji, og hvordan duodji og design har utviklet seg. I boka er det eksempler på...

Meny

Innstillinger