DEANUČÁZÁDAGA - TANAVASSDRAGET

Aage Solbakk

Báikenamat. Sogat. Historia
Oassi 1 Deanunjálmmis Skoarojohkii

Stedsnavn. Slekter. Historie
Del 1 Fra Tanamiunnningen til Skoarojohka

Garra olggoš/innb.

Almmuhan/Utgitt: 2021

Siiddut/Sider: 217

kr 325.00
Relaterte produkter
Ingen
Beskrivelse

Girji lea vel okta boađus DeanuInstituhta ollu jagiid Deanučázádaga luossabivdo­árbevieruid čohkkenbarggus. Čakčat 2017 oaččui DI suopmelaš kartográfa ja etnográfa Jorma Mattsson ­erenoamáš materiála sámi bivdosajiin ja báikenamain Deanunjálmmis gitta Kárášjoga ja Anárjoga njálbmái, 4200 nama.

Girjji čálli lea dasto joatkán barggu ja Jorma Mattsson materiála viiddidan ja čállán giehtačállosa. Materiála lea šaddan dan mađe viiddis nu ahte mii leat juohkán dan guovtti girjái. Girjji liigenamma «Báikenamat • Sogat • Historjá» muitala giehtačállosa viiddis barggus. Vuosttas girji mii dál lea ­gárvvis, lea Deanunjálmmis Skoarojohkii (Rádjái). Girjjis leat sámi báikenamat, maiddái namat ­dárogillii mat leat jorgaluvvon sámegielas, dávjá botnjan sámi namaid.

Girji leat DeanuInstituhta ja ČálliidLágádusa ovttasbarggu boađusin.

--------

Denne boka er nok et resultat av DeanuInstituhtta sitt langvarige arbeid med ­innsamling av materiale om laksefisketradisjoner i Tanavassdraget. Høsten 2017 fikk DI overlevert et unikt materiale av kartograf og etnograf Jorma Mattsson, Finland, om samiske navn på laksefiskeplasser og strand- og bygder fra Tanamunningen og helt opp til Kárášjohka og Anárjohka, i alt 4200 navn.

Forfatteren av boka har utvidet og utviklet manuskriptet med utgangspunkt i Jorma Mattsons materiale. Materialet er blitt såpass omfattende at vi har valgt å dele ­manuskripet slik at det skal komme ut en bok 2. Bokas undertittel «Stedsnavn • Slekter • Historie» forteller om omfanget av arbeidet med ­manuskriptet til bøkene. Den første boka som nå foreligger, dekker strekningen fra Deanunjálbmi/Tanamunningen til Skoarojohka (Grensen). Boka tar for seg de samiske stedsnavnene, også navnene på norsk som er oversettelser, ofte forvrengninger til norsk av samiske navn.

Boka er et samarbeidsprosjekt mellom DeanuInstituhtta og ČálliidLágádus

Produktdetaljer
Sist vist
kr 325.00
Aage Solbakk Báikenamat. Sogat. HistoriaOassi 1 Deanunjálmmis Skoarojohkii Stedsnavn. Slekter. HistorieDel 1 Fra Tanamiunnningen til Skoarojohka Garra olggoš/innb. Almmuhan/Utgitt: 2021 Siiddut/Sider: 217
Kunder som kjøpte dette produktet kjøpte også:
kr 175.00
Aage Solbakk doaimmahan Deanu luossabivdohistorjá - bivdobiergasat - doahpagat. Deanu luossabivdu lea viehka erenoamáš Sámis, ja dat lea bohciidahttán áiggiid čađa viehka rikkis bivdoterminologiija. Otne leat measta...
Beaiveálgu - Dagen gryr
Ikke på lager
Vis mer
kr 250.00
Anders Larsen Anders Larsena oanehis romána Bæivve-Alggo mii ilmmai 1912 bures govve mearrasámiid diliid ja jurddašeami álgogeahčen 1900-logu, ja gullá eahpitkeahttá sámi klassihkalaš teavsttaid gaskii. Dál viimmat...
16 andre produkter i samme kategori:
kr 99.00
Alexa Kaye Når du kjemper med livets ulike utfordringer, er det lett å kjenne seg usikker og ikke tillate seg selv å stråle. Men selv om du tviler på deg selv iblant, kan du trene deg på å la bekymringer og uro fare –...
kr 349.00
Haldis Balto Lohkanfieski dássi 4-5 leat álkkes lohkangirjjážat skáhpus. Skáhpus leat 10 girjjáža, vihtta girjjáža goappáge dásis. Girjjážiin leat sihke muitalusažat ja fáktateavsttat.
kr 235.00
Bjørnar Alseth. Ann-Christin Arnås. Mona Røsseland Multi deattuha • čiekŋalasoahppama suokkardeami ja hutkás bargguid bokte, ja čoavdit praktihkalaš ja teorehtalaš hástalusaid• oahpahusdoaimmaid mat bovdejit...
kr 210.00
Inghilda Tapio Beaivvibárdni, Gorgu, ja su albmát vulget Jiehtanasaid eatnamii, mii lea davvelis guovssonástti, nuortabeal beaivvi ja mánu ja oarjelis násttiid.  Sii johtet olles jagi. Go jovdet dohko, de manná Gorgu...
kr 47.20
Kortspill Svarteper er det morsomme kortspillet der spillerne trekker kort fra hverandre og legger dem til side etterhvert som man finner par. Blir du kvitt alle dine kort eller sitter du igjen helt til slutt og får...
kr 180.00
Rauni Magga Lukkari Monolog på nordsamisk og norsk. Selv om mannen har måttet lide på linje med Jesus fra Nasaret og vandret over glødende kull og gjennom ild, har han beholdt sin verdighet. Ikke bare som menneske,...
kr 40.00
Maana edtja jiehtedh maam guvvide satne guvviegærjesne vuajna. Jis maanan leah dåeriesmoerh baakoem guvvesne jiehtedh, teesteåejvie byöroe maanam viehkiehtidh baakoem gaavnedh. Jis maana ij jïjtje maehtieh baakoem...
kr 99.00
I denne boken finner du hundre kloke, inspirerende og overraskende sitater om kjærlighet. Boken passer for alle som elsker sitater og gode ord å ta med seg i livets mange situasjoner. Bøkene har sitater av kjente...
kr 295.00
Sunna Kitti Don bealde davimus násti Issát gávdná dološ máilmmi, man ávdin guovlluid hálddašit maŋimuš jiehtanasat. Namahit sápmelačča beaivvi bártni árbbolažžan, ja čállet sutnje oasi sin árbbis. Issát lea ohcamin...
kr 149.00
Hermod KarlsenStig Werner I denne hendige lommeguiden får du i alfabetisk rekkefølge beskrivelser av drøyt 40 fiskearter med tilhold i saltvann med blant annet informasjon om habitat, føde, størrelse, agn og redskap...
kr 199.00
Katharina von der Gathen og Anke Kuhl 101 viktige spørsmål fra barn om kropp, sex og følelser. Bokas målgruppe er barn i småskolen og mellomtrinnet, de som lurer på det helt grunnleggende. Men den kan også fungere som...
kr 120.00
John T. Solbakk En introduksjon til samiske forhold i Norge.  Første gang produsert og utgitt i 2006 av ČálliidLágádus - ForfatternesForlag med Magne Ove Varsi som prosjektredaktør og John T. Solbakk som...
kr 250.00
Aage Solbakk Lea 400 jagi áigi go vuosttas sámegiel girji prentejuv­vui, áppes- ja meassogirji bihtán- (lulli)sámegillii 1619. Dat lei stuorra dáhpáhus dalle. Jahki 2019 lea eamiálbmogiid giellajahki. Danne sámi...

Meny

Innstillinger