Čáhcegáttesámiid kultuvra - Den elvesamiske kulturen

Aage Solbakk

Mii dokumenteret čáhcegáttesámiid kultuvrra. Várjjat Sámi Museas ja Čálliidlágádus vuođđudus almmuhit girjji Čáhcegáttesámiid kultuvra. 

Vi dokumenterer den elvesamiske kulturen. Varanger Samiske Museum og ČálliidLágádus – ForfatternesForlag stiftelse gir ut boka Den elvesamiske kulturen.

2007

Myke permer

Sider: 144

ČálliidLágádus

Les merShow less
kr 200.00
Relaterte produkter
Beskrivelse

Váldočálli lea historihkár Aage Solbakk. Sáivačáhcebiologa Rune Muladal čállá gis luonddudilálašvuođaid ja guollebiologiija birra. Girji lea oassin musea johttičájáhus ”Buođđu”, mii maiddái govve johkasámi kultuvrra Finnmárkkus. Teavsttaid ja erenoamážit govaid bokte girječálli muitala čáhcegáttesámiid kultuvrra birra Finnmárkkus, mas erenoamážit deattuhuvvo Deanučázádat. Solbakk lea gávdnan gelddolaš sárgosiid, earret eará sárgosiid maid ”luossalorda” Pottinger lea dahkan maŋŋá mátkkis Detnui 1850 jagiin, ja mat eai leat ovdal almmustahtton

Hovedforfatter er historikeren Aage Solbakk. Ferskvanns-biolog Rune Muladal har bidratt med tekster om naturforhold og fiskebiologi. Boka er del av museets vandreutstilling ”Buođđu”, som også handler om samisk kultur langs elver i Finnmark. Gjennom tekster og ikke minst bilder forteller forfatteren om elvesamisk kultur i Finnmark, med særlig fokus på livet langs Tanaelva. Han har funnet fram til mange spennende illustrasjoner, deriblant tegninger fra “lakselorden” Henry Pottingers opphold ved elva i 1850 årene. Disse har aldri blitt offentliggjort tidligere.

Les merShow less
Produktdetaljer
Sist vist
16 andre produkter i samme kategori:
kr 320.00
The Ládjogahpir – The Foremothers` Hat of Pride Eeva-Kristiina Harlin & Outi Pieski Sámi nissoniid bivnnut ja čalbmáičuohcci gahpir 1700- ja 1800-loguin; gildojuvvon, vajáldahttojuvvon ja jávkan 1800- ja...
kr 175.00
Jorunn Eikjok og Ola Røe Boken er et resultat av materialet som i 2010-2011 ble samlet inn for å vise mangfoldet i Sápmi, og gis ut som et tillegg til utstillingen som ble åpnet i 2011 med tittelen «Mangfold og kultur...
kr 295.00
Aage Solbakk Utviklingen av reindriften i Polmak reinsogn Mer enn 250 års reindriftshistorie blir her brettet ut for oss. Historikeren og fagbokforfatteren Aage Solbakk har gått grundig til verks. Han har gravd fram...
kr 389.00
Patricia Fjellgren og Malin Nord Beretninger fra et stjålet land Samene har blitt tvangsflyttet, de har mistet retten til landområdene sine, blitt plassert i internater og utsatt for rasebiologi. Språket deres har...
kr 195.00
Svein Lund Dát lea Sámi skuvlahistorjá-ráiddu njealját girji. Girjjit muitalit skuvlaárgabeaivvi birra Sámis nugo oahppit, oahpaheaddjit, internáhttabargit ja váhnemat leat dan vásihan. Dokumeanttat ja artihkkalat...
kr 95.00 kr 190.00
Harald Gaski ja John T. Solbakk doaimmahan. Áigeguovdilis artihkalčoakkáldat. 13 artihkalčálli čállet sámi kultuvrras ja kulturhistorjjás; gielas, medias ja servodagas; ja álgoálbmotgirjjálašvuođas. Čoakkáldat lea SFS...
kr 289.00
Odd Mathis Hætta Samebygder på Finnmarksvidda 2 – materiell og immateriell kultur sett i et økologisk perspektiv, handler om det egentlige livet på vidda, hvordan man arbeidet, livberget seg og hva man tenkte og...
kr 339.00
Jens-Ivar Nergård Etnografiske skisser fra Sápmi «Dialoger med naturen» er bygget opp rundt etnografiske skisser fra en sjøsamisk gård i Finnmark, et læstadiansk bygdesamfunn i Troms og en sameby i svensk Lappland. På...
kr 195.00
Maj-Lis Skaltje Luohti lea bohcco nuohtta. Luohti lea ožžon šuoŋaid lottiid, jogaid ja biekkaid jienain. Luohti lea oanidan guhkes sevdnjes dálveijaid, lea leamaš guoibmi viiddis mehciin, lea addán fámu go miella lea...
kr 295.00
Arne Ola Grimstad «Min samiske veg» er ei forteljing om tida frå første kontakten han og familien fekk med Sameland og fram til i dag. På denne «vegen» har det vore møte med ein kultur, og ikkje minst med menneske,...

Meny

Innstillinger