Læremidler

kr 450.00
ÅARJELSAEMIEN FONEEMETEESTE - Bïhkedimmie Bïhkedimmie Maana edtja jiehtedh maam guvvide satne guvviegærjesne vuajna. Jis maanan leah dåeriesmoerh baakoem guvvesne jiehtedh, teesteåejvie byöroe maanam viehkiehtidh...
kr 40.00
Maana edtja jiehtedh maam guvvide satne guvviegærjesne vuajna. Jis maanan leah dåeriesmoerh baakoem guvvesne jiehtedh, teesteåejvie byöroe maanam viehkiehtidh baakoem gaavnedh. Jis maana ij jïjtje maehtieh baakoem...
kr 380.00
Marit Kristine Sara & Marit Ravna Anti Sara Ábas lea sámegiella nubbingiellan oahpponeavvoráidu nuoraidskuvlii. Oahpponeavvoráiddus leat oahppigirji juohke ceahkkái ja oktasaš neahttaresursa ja rávagirji....
kr 229.00
Marit Alette Utsi & Seija Guttorm Ádji beassášbuđaldeapmi skáhpus leat 30 koarttaža buđaldemiiguin, lávlagiiguin ja sálmmaiguin. Koarttain leat ivdnás govat mat govvidit buđaldeami. Ádji beassášbuđaldeapmi...
kr 229.00
Marit Alette Utsi & Seija Guttorm Ádji juovlabuđaldeapmi skáhpus leat 30 koarttaža buđaldemiiguin, lávlagiiguin ja sálmmaiguin. Koarttain leat ivdnás govat mat govvidit buđaldeami. Ádji juovlabuđaldeapmi...
kr 995.00
Universála áigelinnjá oahppanreaidun Lehpetgo dii maid dolkan báhpiris mii gaikána? ČálliidLágádusas mii leat ráhkadan plakáhta mii sáhttá geavahuvvot oahppanreaidun/áigelinnján sihke čiekŋudeamis ja...
kr 229.00
Marit Alette Utsi & Seija Guttorm Ájidallam bæssásjbudáldimen li 30 bæssásjdåjma, lávllaga ja sálma. Kårtåjn li tjáppa gåvå dåjmajs. Ájidallam bæssásjbudáldibme joarkká sámij bæssásj tradisjåvnåjt ådå vuoge...
kr 250.00
Inger Ellen Gaup & Karen Inga Eira Máhttolåbddima milta oahppagirjjerájddo álggolåhkåm- ja tjállem åhpadussaj, 1.-4.álggodásijda, sámegiela álggoåhpadusán, vuodon 5-jahkásasj prosjevta. Åhpadiddjegirjen le nævo...
kr 150.00
Inger Ellen Gaup & Karen Inga Eira Ánin Dánin - Muv barggogirjje le nubbe barggogirjje 1.álggijda. Barggogirjen li låhkåm- ja tjállemhárjjidallama. Oahppat bágojt ja javllamvuogev. LK06s milta oahppagirjjerájddo...
Ánin Dánin - Mu bargogirji Ánin Dánin - Mu bargogirji
Ikke på lager
Vis mer
kr 120.00
Inger Ellen Gaup & Karen Inga Eira Ánin Dánin - Mu bargogirji lea nubbi bargogirji 1.ceahkkái. Bargogirjjis leat lohkan- ja čállinhárjehallamat. Oahpahallat sániid ja dadjanmálliid. LK06s mielde oahppobuvttus...
kr 150.00
Inger Ellen Gaup & Karen Inga Eira Ánin dánin Mu bustávvagirjjis lea bustávaid oahpahallan; čállit bustávaid, bustávajietnadat. Oahppobuktusis 1.ceahkkái leat guokte bargogirjji lassin lohkan- ja rávagirjái;...
Ánin Dánin - Mu lohkangirji Ánin Dánin - Mu lohkangirji
Ikke på lager
Vis mer
kr 280.00
Inger Ellen Gaup & Karen Inga Eira Ánin Dánin Mu lohkangirjjis oahpásmuvvat Lássii ja Ellii, geat leaba guđajahkásaččat, ja čuovvut sudno iešguđet doaimmain. Girjjis deattuhuvvo bustávvasisafievrrideapmi,...
kr 150.00
Inger Ellen Gaup & Karen Inga Eira Jorgaleaddji Rachel Nergård Máhttolåbddima milta oahppagirjjerájddo álggolåhkåm- ja tjállem åhpadussaj, 1.-4.álggodásijda, sámegiela álggoåhpadusán, vuodon 5-jahkásasj...
kr 192.00
Inger Ellen Gaup & Karen Inga Eira Jorgaleaddji Rachel Nergård Máhttolåbddima milta oahppagirjjerájddo álggolåhkåm- ja tjállem åhpadussaj, 1.-4.álggodásijda, sámegiela álggoåhpadusán, vuodon 5-jahkásasj...
kr 250.00
Inger Ellen Gaup & Karen Inga Eira LK06s mielde oahppobuvttus álgolohkan- ja čállin oahpahussii, 1.ceahkkái, sámegiela álgooahpahus 5-jagi prošeavtta vuođul. Oahpaheaddigirjjis leat neavvagat lohkan- ja...
kr 170.00
Doaimmahan: Trygve Guttorm, Inga Ravna Eira, Marit Guttorm, Synnøve Solbakken-Hârkônen, Marit Ellen Anti Amundsen Dát oahppogirji lea sin váras geat lohket sámegiela vuosttašgiellan joatkkaskuvllas. Girji lea...
kr 220.00
Karen Anne Buljo Dát barggogirjje gullu aktan Boade! Oahppijgirjje 1:ijn ja dánna li moattelágásj njálmálasj ja tjálalasj hárjjidallama, ma giellamáhtov ja báhkoboanndudagáv åvdedi. Hárjjidusá gåbttji Oahppijgirjje...

Meny

Innstillinger