Áigelinnjá / Tidslinje

Universála áigelinnjá oahppanreaidun

Lehpetgo dii maid dolkan báhpiris mii gaikána? ČálliidLágádusas mii leat ráhkadan plakáhta mii sáhttá geavahuvvot oahppanreaidun/áigelinnján sihke čiekŋudeamis ja fágaidrasttildeaddji oahpahusas.

Universal tidslinje som læringsverktøy

Er dere også lei av tegnepapir som revner? ČálliidLágádus/ForfatternesForlag har laget et lerret som kan brukes som en universal tidslinje og dermed utmerket til bruk for dybdelæring i alle fag og tverrfaglig undervisning. 

kr 995.00
Relaterte produkter
Ingen
Beskrivelse

Áigelinnjá sáhttá geavahit buot fágain, buot cehkiin, beroškeahttá gielain ja áigodagain. Dii merkebehtet ieža plakáhtii whiteboardtuššaiguin maid sáhttá sihkkut eret fas, ja dan sáhttá geavahit ođđasit ja fas ođđasit. Darvvihehket omd. liibmadáiggiin oahppanulbmiliid plakáhta geahčái. Dasto bardibehtet oahppanáigodaga ohppiidteavsttaid, eará teavsttaid ja ohppiidbuktagiid, sárgosiid, quizzaid, govaid oahppandoaimmain ja eará mat dorjot ja visualiserejit huksengeđggiid oahppanulbmiliidda mat leat geažis. Buot das čielggasin buohkaide oahppanáigodaga. Plakáhtas lea liktes bajoš ja dat ii gaikán.

Plakáhta lea Ohcejoga fitnodat Studio Borga hábmen. Das leat duogášgovvan geađggit ja čáhci. Geađggit ja čáhci leat universála áiggi ja báikki dáfus. Plakáhta boahtá plakáhtadoavnnjis ja sáhttá maid doppe vurkejuvvot go ii leat anus.

Materiála: 0,5 mm Vikunyl (asehisplastihkka) ja antigraffitilamineren (Whiteboard-lamineren glossy).

Mihtut: 3000x500 mm.

Tidslinjen kan brukes i alle fag og på alle trinn, uavhengig av språk og tidsperioder. Dere markerer selv valgt tidsperiode direkte på lerretet med whiteboardtusj som kan vaskes bort etterpå, og brukes om igjen og om igjen. Hva med å bruke heftmasse og hefte læringsmålene i enden av lerretet. Deretter, under undervisningsperioden, hefte på elevtekster, andre tekster og elevproduksjoner, illustrasjoner, tegninger, quiz, oppgaver, fotos fra læringsprosessen og læringsaktiviteter og annet som støtter og visualiserer byggesteinene fram mot læringsmålene som dere har plassert/heftet i enden av lerretet. Det er bare fantasien som setter grenser. Alt står alltid framme, oversiktlig og visuelt for alle.

Lerretet er designet av Studio Borga i Utsjok i Nord-Finland. Det har et vagt bakgrunnsfoto av vann og stein. Vann og stein er universelt og uavhengig av tid og rom. Leveres rullet sammen i plakatemballasje og kan lagres i den.

Materiale: 0,5 mm Vikunyl (tynnplast) og antigraffiti-laminering (Whiteboard-laminering glossy).

Mål: 3000 x 500 mm. Lerretet har glatt overflate og revner ikke.

Produktdetaljer
Sist vist
kr 995.00
Universála áigelinnjá oahppanreaidun Lehpetgo dii maid dolkan báhpiris mii gaikána? ČálliidLágádusas mii leat ráhkadan plakáhta mii sáhttá geavahuvvot oahppanreaidun/áigelinnján sihke čiekŋudeamis ja...
16 andre produkter i samme kategori:
kr 178.00
Bjørnar Alseth, Ann-Christin Arnås, Henrik Kirkegard & Mona Røsseland Multi fleksibiliteetem matematihke-lohkehtæmman vadta gosse lohkehtæjjide dåårje jïh nuepiem vadta måedtie lohkehtimmie-vuekieh provhkedh....
Multi 1a Vuođđogirji
Ikke på lager
Vis mer
kr 98.00
Bjørnar Alseth, Ann-Christin Arnås, Henrik Kirkegard & Mona Røsseland Multi 1a vuođđugirji Matematihkka mánáidskuvlii UTSOLGT FRA FORLAG / BUOT VUVDOJUVVON
kr 149.00
Várijn, vákkijn ja vuonajn (VVV) le praktihkalasj ja tiemáhtalasj oahpponævvo oahppijda gejn la sámegiella nubbengiellan vuodo-skåvlån. Oahpponævvo lij álgos dagádum divodum oahppoplána Máhttolåpptima 2013 milta,...
Multi 1 vánhengirji
Ikke på lager
Vis mer
kr 175.00
Multi 1 vánhengirji Ann-Christin Arnås & Mona Røsseland Ii lean gal nie oahpaheaddji midjiide čilgen ahte galggaimet dahkat!"   Vánhemat áinnas háliidit veahkehit mánáideaset skuvlabargguin, muhto dovdet ahte ii...
kr 109.00
Vaerine, vaegkine ja voenine (VVV) lea praktihke jïh -aamhtesi mietie juakaldihkie learoevierhtie -learoehkidie giej leah saemien mubpiengïeline maadthskuvlesne. -Aalkoevistie learoevierhtie lij Maahtoelutnjeme...
kr 179.00
Várijn, vákkijn ja vuonajn (VVV) le praktihkalasj ja tiemáhtalasj oahpponævvo oahppijda gejn la sámegiella nubbengiellan vuodo-skåvlån. Oahpponævvo lij álgos dagádum divodum oahppoplána Máhttolåpptima 2013 milta,...
kr 178.00
Bjørnar Alseth, Ann-Christin Arnås, Henrik Kirkegard & Mona Røsseland Multi fleksibiliteetem matematihke-lohkehtæmman vadta gosse lohkehtæjjide dåårje jïh nuepiem vadta måedtie lohkehtimmie-vuekieh provhkedh....

Meny

Innstillinger