Ritnoaivi ja nieguid oaidni —— The Frost-haired and the Dream-seer ——— 白霜頭と 夢見る若者

Nils-Aslak Valkeapää

Nils-Aslak Valkeapää, Áillohačča, (1943-2001) teáhterčájálmas Ritnoaivi ja nieguid oaidni

Junichiro Okura čállá ovdasánis: «Sapporos, Hokkaidō sullos, lágiduvvojedje Árktalaš álbmogiid doalut 1995. Lágideaddjit diŋgojedje Áillohaččas čájálmasa, mas šattai Ritnoaivi ja nieguid oaidni. Sis lei dušše okta eaktu: das galgá leat luohti. Áilu válddii muinna oktavuođa ja jearai ráđi. Dihten jo dalle, ahte son liikui árbevirolaš japánalaš kultuvrii, erenoamážit nō-teáhterii. Dihten maid ahte nō-teáhtera vuoigŋa heivii Áillu vuohkái.   . . . Moatte mánu geažes Ritnoaivi ja nieguid oaidni-čájálmasa giehtačálus lei gárvvis.

Les merShow less
kr 195.00
Relaterte produkter
Ingen
Beskrivelse

Čájálmasas nuorra boazovázzi snahpasta dollagáttis ja niegadiš­goahtá. Niegus soai dološ luohtečehpiin hálešteaba eallin­filosofiijas. Loahpas boahtá ovdan, ahte luohtemeašttir leage nuorra boazovázzi boaresolmmožin.

Áillu veršuvnna vuođđun leat divttat ja luođit, mii lea oarjemáilmmi teáhteráddejumi mielde poesikonsearta, muhto nō-teáhteris dat lea albma čájálmas.

Munnje lea stuorra gudni beassat muitalit Áillohačča čájálmasas Ritnoaivi ja nieguid oaidni, man son guđii testameantan roahkasmahttin dihtii Sámi ja oppa máilmmi nuoraid. Danin lea stuorra ášši, go dat almmustuvvá dál máŋggagielat girjin.»

Almmuhuvvon: 2020 04

Čatnan: Garra olggoš

Siiddut: 96

Giella: Davvisámegillii, Engelsk ja Japansk

ISBN: 9788290625967

Lágádus: DAT

Les merShow less
Produktdetaljer
Sist vist
Kunder som kjøpte dette produktet kjøpte også:
16 andre produkter i samme kategori:
kr 40.00
Inger-Mari Aikio IMA’s 4. diktsamling, gjendiktning til norsk ved Laila Stien og Mikkel A. Gaup. Ima skriver om møtet mellom to kulturer langt fra hverandre både i avstand og skikker. Treffsikkert skildrer hun hvordan...
kr 180.00
Sollaug Sárgon Diktene knyttes til naturen, noen ganger også til steder nevnt ved navn – i nåtid, fortid og fremtid. Ett sted er viktig én gang, for en bestemt tid – andre steder er alltid viktige. Slik er det i...
kr 249.00
Elise Embla Scheele Blod er lidenskap, røtter, liv og erfaringer. Alt dette finnes i diktsamlingen «Dråper av mitt blod», hvor hvert dikt utgjør en dråpe. Bokas temaer spenner vidt og det trekkes en linje fra det...
kr 110.00
Synnøve Persen Forfatteren tar leseren med på en reise gjennom et ytre og indre rom, gjennom natur og menneskesinn, gjennom lengsel, sorg og håp. Synnøve Persen, som også er bildende kunstner, har selv laget maleriene...
kr 195.00
«Daate lea ellies soptsese hïeje-biejjien raejeste juakadimmien raajan. Jueriejgujmie, mah joe hïejen åvtelen provresem eelpehtieh. Ammes, ovnohkens domtesigujmie gosse geelline jeatja kultuvreste pruvrie. Laehpeme...
kr 225.00
Sara Margrethe Oskal Visdom fra en samisk lyriker. Flertydig og gåtefullt. Forfatteren eksperimenterer med ord, leker med tanker. Norsk gjendiktning av «savkkuhan sávrri sániid», som ble nominert til Nordisk Råds...
kr 295.00
Synnøve Persen Synnøve Persenis ođđa diktačoakkáldat, dán vuoro ávvuteavsttat áhkuide ja sin buolvvaide. Giehtačállosiin bargagođii juo 2016:is. Girjji ovdasániin čállá: Mun lean válljen muitalit dán nissonolbmuid...
kr 225.00
Sara Vuolab Massin, guođđin ja vuolgin dahje mannan leat maid fáttát jorahuvvojit ja giehtadallojit eanet go ovtta perspektiivvas. Borran, buoidun, nealgudeapmi/ruoidnadeapmi duo dá ain iđistit dego kommentáran duoid...
kr 180.00
Sollaug Sárgon «morihit giđđii» (å våkne opp til våren) er tittelen på diktsamlingen. Forfatteren viser hvordan vi mennesker karakteriserer hverandre, hvordan vi med hovmod tråkker på andre. Vi fornemmer hennes...
kr 220.00
Karen Anne Buljo Nammaduvvon Davviriikkalaš Ráđi mánáid- ja nuoraid girjjálašvuođabálkkašupmái 2019! Girjjis leat 65 divtta davvisámegillii. Eanaš oassi divttain leat myhtalaš divttat maidda čálli lea čadnan...
kr 95.00
Nils-Aslak Valkeapää Nu guhkkin dat mii lahka – Så fjernt det nære / Nils-Aslak Valkeapää Divttat davvisámegillii oktan jorgalemiin skandinavagielaide. Áillohacca ivdnegovat ja molemat. ------------------- Dikt på...
kr 150.00
Inger-Mari Aikio Otne lea mu maŋimuš beaivi lea diktamuitalus, dialoga, mas iešsorbmejeaddji muitala iežas dovdamušain, jurdagiin ja fearániin. Su guoimmi divttain fas oidnojit dovddut, maid nuppi dagut ja...
kr 160.00
Nils-Aslak Valkeapää Divttat davvisámegillii, oanehis prosá ja olu govat. Áillohačča ivdnegovat ja su eadne-rohki Ellen Susanna Valkeapää sárgumat.
kr 195.00
Inger-Mari Aikio ja Josef Timar Suonat girjjis deaivvadit guovtti dáiddára govat ja sánit. Dikta ja govva ovttastuvvo nu ahte dan deaivvadeamis šaddá ollisvuohta. Govva ja dikta leat dego laktojuvvon oasit maid sáhttá...

Meny

Innstillinger