Davviguovlluid eamiálbmogiid oskkut ja sámi dološ osku

Roald E. Kristiansen

Dán fáddágirjjis galget oahppit oahpásnuvvat guovddáš fáttáide, muitalusaide ja riidduide iešguđetge sirkumpolára dahje davviguovlluid eamiálbmotoskkuin ja sámi dološ oskkus. Čuovvovaš áššit ja fáttát deattuhuvvojit:

Les merShow less
kr 140.00
Relaterte produkter
Ingen
Beskrivelse

mii lea riekta ja boastut, buori ja bahá doarrumat (8. luohkká), govvideamit luonddu vehkiid birra ja luondduipmiliid iešguđetge doaimmaid birra (9. luohkká), ja buori ja bahá doarrumiid ja sámi ipmilgovaid birra. Myhtat, máidnasat ja muitalusat leat maid hui guovddážis. 8. luohká dáfus leat muitalusat čielggadeami vuođđun, ja áššit čilgejuvvojit dán ektui. 9.-10. luohkáid dáfus lea muitalusain eambbo dego govvideaddji doaibma čielggadeami ektui.

Oassekapihttalat davviguovlluid eamiálbmogiid oskkuid birra gieđahallet golmma iešguđetge joavkku oskkolaš árbevieruid dakkár vugiin ahte fáttát guđege joavkku dáfus čuvvot daid áššiid maid kapihttalat sámi oskku birra gieđahallet. 8. luohká dáfus leat Davvi-Amerihká (indiánaid) árbevierut fáddán, ja 10. luohká dáfus fas sibirijálaš ja guovddáš-asiáhtalaš álbmogiid birra. Dán struktuvrra ulbmil lea čohkket fáttáid buoremus lági mielde ja addit čielgaset čilgehusa daid iešguđetge sirkumpolára oskkolaš árbevieruid hárrái.


Almmuhuvvon:2004

Čatnan: Dipma olggoš

Siiddut:95

Giella: Davvisámegillii

ISBN: 8292044159

Lágádus: ČálliidLágádus

Les merShow less
Produktdetaljer
Sist vist
8 andre produkter i samme kategori:
kr 140.00
Roald E. Kristiansen Máilmmi oskkut lea goalmmát girji oskkuid fáddágirjeráiddus mat leat čállon nuoraidskuvladási várás.
kr 205.00
Roald Kristiansen I Samisk religion og læstadianisme blir vi bedre kjent med begrepet samisk religion og tradisjon. Forfatteren gir et innblikk i den religiøse tradisjon som ble praktisert av samer før kristendommen,...

Meny

Innstillinger