Šattut Guoládaga sámiid eallimis

Svetlana Zabortchikova

Dát lea fáddágirji das mo Guoládaga sámit leat árbevirolaččat geavahan ja ain geavahit šattuid biebmun, dálkkasin dahje eará láhkai.

Girjái leat válljejuvvon 15 šattu mat šaddet Guoládatnjárggas. Girječálli lea čohkken dieđuid sihke njálmmálaš ja čálalaš gálduin. Girjái son lea jearahallan viđa Lujávrri ja Kirovskka vuoras nissonolbmuin dieđuid. Sii leat duođaštan mo šattut geavahuvvojedje iežaset bearrašiin. Čálli lea ieš gávdnan rávvagiid ja lea maid dutkan dieđalaš girjjálašvuođas.

Les merShow less
kr 225.00
Relaterte produkter
Ingen
Beskrivelse

Muitaluvvo mo sámit geavahedje sihke murjjiid, muoraid, liđiid, sámmáliid ja jeahkáliid iešguđet dárbbuide. Olbmot birgejedje árbevirolaš dieđu vuođul. Ovdalaš áigge eai lean dálkasat oastin láhkai. Olbmot vižže visot luonddus! Dan dihtii dát girji leage buorre neavvu sihke mánáide ja ollesolbmuide.

Girji heive olbmuide geat lohket davvi- dahje gielddasámegiela, ja geat beroštit árbevirolaš máhtus, ja geat leat sáhkkii oahppat mo ruoššabeale sámit leat geavahan luođu šattuid.

Dát girji almmuha dehálaš oasáža Guoládatnjárgga sámiid árbevirolaš máhtus.

Almmuhuvvon: 2020-04

Čatnan: Garra olggoš

Siiddut: 64

Giella: Gielddasámegillii ja Davvisámegillii

ISBN: 9788232900862

Lágádus: Davvi Girji

Les merShow less
Produktdetaljer
Sist vist
kr 225.00
Svetlana Zabortchikova Dát lea fáddágirji das mo Guoládaga sámit leat árbevirolaččat geavahan ja ain geavahit šattuid biebmun, dálkkasin dahje eará láhkai. Girjái leat válljejuvvon 15 šattu mat šaddet...
Kunder som kjøpte dette produktet kjøpte også:
16 andre produkter i samme kategori:
kr 295.00
SIRI BROCH JOHANSEN / JUHO -SIRE Siri Broch Johansen skriver et personlig brev til Sannhets – og forsoningskommisjonen. Ikke bare på vegne av seg selv og sin egen fortelling, men også fortelling til mange samer, og på...
kr 259.00
Torjer Andreas Olsen og Jill Abelsen Olsen Fra rammeplan til praksis I 2017 fikk barnehagen ny rammeplan. Planen innebærer en betydelig økning av det samiske innholdet. Barnehager i Norge – uansett hvor i landet de...
kr 399.00
Thomas Erikson Slik unngår du å bli utnyttet av andre Oppdag manipulatoren i din nærhet! Frittstående oppfølger til bestselgeren "Omgitt av idioter" Omgitt av psykopater er like relevant i jobbsituasjoner som i...
kr 295.00
Aage Solbakk Utviklingen av reindriften i Polmak reinsogn Mer enn 250 års reindriftshistorie blir her brettet ut for oss. Historikeren og fagbokforfatteren Aage Solbakk har gått grundig til verks. Han har gravd fram...
kr 429.00
Åse Mette Johansen og Hilde Sollid Gjennom opplæringa skal elevene i den norske skolen få innsikt i samenes historie, kultur, samfunnsliv og rettigheter. De skal også lære om mangfoldet og variasjonen i samisk kultur...
kr 375.00
Hans Petter Boyne ja Svein Nordsletta Dáinna girjjiin lea munnos doaivva ealáskahttit luonddunamahusaid beaivválaš sámegiela geavaheamis, ja soaitá erenoamážit go mehciin jođaša.  Girjái leat čohkkejuvvon...
kr 50.00
Svein Lund Norsk utdanningsreformer og samisk opplæring Boka "Samisk skole eller Norsk Standard?" stiller spørsmålet om i kva grad skoleverket i Noreg har tatt omsyn til samiske elevar. Boka er ei samanfatting av...
kr 279.00
Odd Mathis Hætta Samebygder på Finnmarksvidda 1 – natur, bosetting og kultur sett i et økologisk perspektiv er et referanseverk for natur, bosetting og kultur på vidda. Det handler om abiotiske- (landskapsformer,...
kr 350.00
Fredrik Prost Govat ja dáiddalaš hábmen: Inga-Wiktoria Påve Leŋges hearggi Sáhčal fatnasa girjjis Fredrik Prost dieđut sámi árvvuid ja vásáhusaid birra mannet máŋgačuohte jagi maŋosguvlui áiggis. Su váldoberoštupmi...
kr 175.00
Aage Solbakk Her er ny utvidet utgave av Hva vi tror på, nå med to nye kapitler lagt til, nemlig Frierferd og bryllupsskikker og Gammel gravskikk.  Tittelen på boka mener vi passer bra. Den kunne kanskje vært Hva vi...
kr 295.00
Per Lars Tonstad Historier, skjemt og alvor fra Nordkalotten 1975-2017 ”Hestkuk fra sør” er en personlig skildring fra det rike landet i nord. Heldigvis fantes det en vei bort fra kirke og bedehus på Jæren. Høsten...

Meny

Innstillinger