Dikt

kr 110.00
Ella Holm Bull «Ov-messie darjomes» er en memoarbok i diktform. Historien begynner med en gammel kvinnes håp om å komme tilbake til barndomshjemmet – få gjøre i stand gammen etter vinteren og oppleve freden,...
kr 99.00
Synnøve Persen Synnøve Persen: I have included poems from different publications in this collection. My first publications were characterised by short poems, perhaps just a few words. This is naturally related to my...
kr 95.00
Rose-Marie Huuva Rose-Marie vuosttaš diktagirji. Čálli poehtalaččat gieđahallá vuođđoáššiid eallimis go dávda áitá eallindoaivaga. Eallin muhtinládje bisána ja vissismeahttunvuohta mo loahpalaččat geavvá, ballu,...
kr 95.00
Nils-Aslak Valkeapää Nu guhkkin dat mii lahka – Så fjernt det nære / Nils-Aslak Valkeapää Divttat davvisámegillii oktan jorgalemiin skandinavagielaide. Áillohacca ivdnegovat ja molemat. ------------------- Dikt på...
kr 95.00
Rose-Marie Huuva Svensk översättning av Rose-Maries diktsamling GALBMA RÁDNÁ (DAT 1999), från nordsamiska. Boken blev nominerad till Nordiska rådets litteraturpris 2001. Diktsamlingen är en lyrisk kortroman där hon...
kr 95.00
Rose-Marie Huuva Dát lea RMH nuppát diktagirji. Dán háve son čállá áššiid ja beliid eallimis, mat sáhttet leat lossadat vásihit ja guoddit, muhto seammás maid addet ođđa jurdagiid ja oainnuid go eallin bisána dahje...
kr 95.00
Synnøve Persen Med denne diktsamlingen ble Synnøve Persen nominert til Nordisk Råds litteraturpris for 1993. Diktene er fulle av kjærlighet, hat, angst, glede og sorg. Diktene gjenspeiler livet og drømmene....
kr 40.00
Inger-Mari Aikio IMA njealját diktagirji. Son čállá iežas vásáhusain guovtti kultuvrra deaivvadeamis, kultuvrrain main lea nu guhkes gaska. Duostilit son govvida mii dáhpáhuvvá go olmmoš johtá oahpes dilálašvuođas...
kr 40.00
Inghilda Tapio Inghildas första diktsamling, Ii fal dan dihte, översatt till svenska av författaren och Birgitta Östlund. Illustrerad med färgbilder av Ulrika Tapio. Inghilda blev tilldelad Nordiska Samerådets...
kr 40.00
Inghilda Tapio Iŋhilddá vuosttaš diktačoakkáldat. Ivdnegovaid lea su nieida Ulrika Tapio dahkan. Iŋhilddá girji oaččui Sámiráđi girjjálašvuođa bálkkášumi 1997. Iŋhildá ja Ulrika oaččuiga Klockrikestipendiet 2013 Harry...
kr 40.00
Stina Inga Nuorra čálli vuosttaš girji. Stina, r. 1974, Gironguovllus eret, lea maid ieš sárgon čáhppes-vilges govaid diktagirjái.
kr 40.00
Inger-Mari Aikio IMA’s 4. diktsamling, gjendiktning til norsk ved Laila Stien og Mikkel A. Gaup. Ima skriver om møtet mellom to kulturer langt fra hverandre både i avstand og skikker. Treffsikkert skildrer hun hvordan...

Meny

Innstillinger