Jámán oanehis bottu

Stina Inga

Girji lea muitalus diktahámis gos nissonolmmoš čállá iežas stuorra ráhkisvuođas mii rievdá bahča beahttašupmin, garra ballun ja jápmin jurdagiidda. Loahpas suhttu ja vašši jorrá nanusmuvvamii ja ođđa eallinmoktan.

Dát dáhpáhusat govviduvvojit earenoamáš fámuin ja dovdduin ja lea veadjemeahttun várjalit iežas dáid bákčasiid vuostá maid divttaid ”mon” vásiha go guorrá bálgá Eallimii. Su áhku jápmima maŋŋil son mearrida čuožžilit ja iige vuollánit, ja nu gártá áhku jápmin su eallima nannet.

------------------

Boken är en långdikt där en kvinna skildrar sitt livs stora kärlek som efter hand förvandlas till bitter besvikelse, panisk rädsla och dödslängtan. Till slut växer vreden och hatet fram och leder till läkning och ny livsglädje.

Les merShow less
kr 110.00
Relaterte produkter
Ingen
Beskrivelse

Processen gestaltas med säregen styrka och närvaro, det är omöjligt att inte beröras av diktarjagets smärtfyllda väg tillbaka till Livet. I läkningsprocessen har sorgen över hennes älskade mommos död en avgörande betydelse. Döden blir, paradoxalt nog, livgivare.

Med sin nya diktsamling framstår Stina Inga alltmer som en av de mest angelägna samiska poeterna.

Ođđa diktačoakkáldagain Stina duođašta iežas saji sámi diktačálliid gaskkas.

Almmuhuvvon: 2016

Čatnan: Dipma olggoš

Siiddut: 80

Giella: Davvisámegillii ja ruoŧagillii

ISBN: 9788290625837

Lágádus: DAT

Les merShow less
Produktdetaljer
Sist vist
kr 110.00
Stina Inga Girji lea muitalus diktahámis gos nissonolmmoš čállá iežas stuorra ráhkisvuođas mii rievdá bahča beahttašupmin, garra ballun ja jápmin jurdagiidda. Loahpas suhttu ja vašši jorrá nanusmuvvamii ja ođđa...
16 andre produkter i samme kategori:
kr 239.00
Sara Vuolab Mental helse er temaet. Hovedpersonen minnes en fortid med mobbing i skolegården, og sørger over sitt liv i nåtid. Gjennom diktene aner vi et ønske om å bli elsket. Vi får innblikk i en ensom hverdag...
kr 139.00
Sara Kristine Vuolab Massin, guođđin ja vuolgin dahje mannan leat maid fáttát jorahuvvojit ja giehtadallojit eanet go ovtta perspektiivvas. Borran, buoidun, nealgudeapmi/ruoidnadeapmi duo dá ain iđistit dego...
kr 95.00
Rose-Marie Huuva Dát lea RMH nuppát diktagirji. Dán háve son čállá áššiid ja beliid eallimis, mat sáhttet leat lossadat vásihit ja guoddit, muhto seammás maid addet ođđa jurdagiid ja oainnuid go eallin bisána dahje...
kr 350.00
Nils-Aslak Valkeapää Govadas, diktagovvagirji. Divttat davvisámegillii, sullii 390 čáhppes-vilges historjjálaš gova Sámis. Divttat ovttas govaiguin lea mátki sámiid historjjás ja eallimis. Boares govaid Áillohaš...
kr 195.00
Nils-Aslak Valkeapää Trekways of the Wind is an English translation of the book Ruoktu Vaimmus which was published in 1985. For Ruoktu Vaimmus Nils-Aslak Valkeapää was nominated for the Nordic Council’s Literature...
kr 198.00
Ragnhild Bakke Waale Bønner og betraktninger Livet utfordrer oss på ulike måter og forfatterens ord kan være til hjelp og oppmuntring Det er værhardt, dette livet. Det kan ramme ubarmhjertig. Noen blir rammet. Noen...
kr 40.00
Inghilda Tapio Inghildas första diktsamling, Ii fal dan dihte, översatt till svenska av författaren och Birgitta Östlund. Illustrerad med färgbilder av Ulrika Tapio. Inghilda blev tilldelad Nordiska Samerådets...
kr 95.00
Rose-Marie Huuva Rose-Marie vuosttaš diktagirji. Čálli poehtalaččat gieđahallá vuođđoáššiid eallimis go dávda áitá eallindoaivaga. Eallin muhtinládje bisána ja vissismeahttunvuohta mo loahpalaččat geavvá, ballu,...
kr 180.00
Sollaug Sárgon «morihit giđđii» (å våkne opp til våren) er tittelen på diktsamlingen. Forfatteren viser hvordan vi mennesker karakteriserer hverandre, hvordan vi med hovmod tråkker på andre. Vi fornemmer hennes...
kr 160.00
Nils-Aslak Valkeapää Divttat davvisámegillii, oanehis prosá ja olu govat. Áillohačča ivdnegovat ja su eadne-rohki Ellen Susanna Valkeapää sárgumat.
kr 250.00
Inger-Mari Aikio & Miro Mantere Beaivváš čuohká gaba – Aurinko juo kermaa lea diktačálli Inger-Mari Aikio (Ima) ja jietnadáiddármusihkkár Miro Mantere diktamusihkkaduodji. Girji ja cd seamma bearpmaid siste.
kr 95.00
Rose-Marie Huuva Svensk översättning av Rose-Maries diktsamling GALBMA RÁDNÁ (DAT 1999), från nordsamiska. Boken blev nominerad till Nordiska rådets litteraturpris 2001. Diktsamlingen är en lyrisk kortroman där hon...
kr 195.00
Helga West Govaid sárgon: Jovnna West Divttat ”Dát lea ollislaš muitalus náitaleamis gitta earráneapmái. Eahpádusain, mat vurjet jo ovdal náitaleami, amasvuođa dovddus, go náitala nuppi kultuvrra olbmuin. Iežas...

Meny

Innstillinger