Oaidnalit fas

John Henrik Mienna

1     Ustit mus lea   I have a friend

2     Oaidnalit fas   We will meet again

3     Giđđa lea dás   Spring is here

4     Don leat divrras   You’re precious

5     Ale divtte dola jáddat   Don’t let the fire die

6     Čuovga du bálgái   I light your path

7     Mun lean du veahkki   I will help you

8     Ale mana vel   Do not go yet

9     Njálmmis lea fápmu   Your words have power

10   Boares niehku   An old dream

11   Leage duhtavaš   Be content

12   Luohti eallimii   A yoik to life

Les merShow less
kr 136.00
You may also like
Ingen
Beskrivelse

Utgitt: 2011

Kategori: Musikk / Musihkka / Music

Stikkord: lávllut musihkain / sang med musikk

Varenummer: DATCD-59

Forlag: DAT

Oaidnalit fas lea John Henrik Mienna vuosttas CD. Muhto artistan son gal lea liikká oalle dovddus ja gullon olu. Gaskamuttus 1980-logu de Sámeradio báddii moadde risttalaš lávlaga maid son lei jorgalan ja lávllui, ja dat šadde bivnnuhat ja gullojit dávjá. Son lea maid viššalit lávlon almmolaččat máŋgga sajis, eanas girkuin ja rohkosviesuin.

Dán su vuosttas skearrus lea máŋggalágan musihkka seaguhuvvon gaskkal pop, lávlun, rock ja blues. Roger Ludvigsen lea buvttadan dan ja John Henrik lea čállán gávcci ođđa teavstta masa su musihkarustibat leat dahkan ođđa šuoŋa ja loahppa njeallje leat ‘boares’ šuoŋat maid earát leat dahkan ja maid son lea jorgalan sámegilli. Su teavsttat muitalit veaháš su eallinvásáhusaid birra, iluid ja váttisvuođaid muhto maiddái doaivaga birra mii vuhtto CD nammalávlagis Oaidnalit fas.

Dát lea skearru man olusat lea vuordán ja vissásit sii gávdnet iežaset mielamiel musihka dáid lávlagiid gaskkas.

*  *  *

Oaidnalit fas (Vi ses igjen) er John Henrik Miennas debutplate. Men mange kjenner han og har hørt hans musikk fordi NRK Sápmi på midten av åttitallet spilte inn noen låter, som han hadde oversatt til samisk, med kristen budskap. Sangene ble populære og spilles ofte i radioen. Han har også ofte opptrådt offentlig på ulike steder, mest i kirker og bedehus.

Hans første plate er produsert av Roger Ludvigsen og inneholder variert musikk i grenselandet mellom pop, vise, rock og blues. Åtte av låtene er nye, komponert av hans musikervenner, mens han selv har skrevet alle tekstene. Resten er ”gamle” låter som andre har gjort og som John Henrik har oversatt til samisk. Tekstene forteller om artistens opplevelser og tanker om livet, gleder og vanskeligheter men samtidig om et håp for fremtiden som tittelmelodien gjenspeiler Oaidnalit fas (Vi ses igjen).

Vi tror dette er en plate mange har ventet lenge på og at de vil finne sin favoritt blant låtene på utgivelsen.

*  *  *

Oaidnalit fas (We Will Meet Again) is John Henrik Mienna’s debut album. Despite this, Mienna is widely known as an artist, because, in the mid-1980s, the Sámi radio NRK Sápmi recorded a few songs with a Christian message which Mienna had translated into Sámi. The songs became popular and can often be heard on the radio. In addition, Mienna has frequently performed publicly, mostly in churches and chapels.

This first CD of his has been produced by Roger Ludvigsen, and its music is a mixture of pop, ballads, rock and blues. Eight songs of the album are new; they have been composed by Mienna’s musical friends, while Mienna has written the lyrics for them. The rest are “old” songs made by other people and translated into Sámi by Mienna.

The lyrics tell about the artist’s experiences of and thoughts on life and about joys and difficulties, but also about hope, as reflected by the title song Oaidnalit fas (We will meet again).

This is a record that many people have been looking forward to, and we are sure that they will find the kind of music they like amongst the songs of the album.

Les merShow less
Produktdetaljer
Sist vist
kr 136.00
John Henrik Mienna 1     Ustit mus lea   I have a friend 2     Oaidnalit fas   We will meet again 3     Giđđa lea dás   Spring is here 4     Don leat divrras   You’re precious 5     Ale divtte dola jáddat   Don’t let...
16 andre produkter i samme kategori:
kr 198.40
Helena Guttorm Gietjav tjáppa cd en del av en serie ved samme navn. På cd´en er det både sanger, regler og ordtak. Serien er et læremiddel som er tilpasset barnehage og småskolen. Læremiddelet er utviklet for å fremme...
kr 176.00
27 joikere fra hele Sameland. Dobbel CD med joikere fra sørsamisk område til Kolahalvøya i øst. Man hører forskjellene i joikens dialekter og uttrykksformer i sørsamisk vuelie, lulesamisk vuolle, nordsamisk luohti og...
kr 160.00
Piera Jovnna Somby og Mia Rasmus 1. De cuvgejit girkes cuovggat  3:01 2. Mon ilus juovlaruohta lean  4:25 3. Biibalis muitaluvvo ná  3:49 4. Hávski lea eanan  3:54 5. Gea serres násti cuovgá  3:56 6. Illu lea, juovla...
kr 160.00
Felgen Orkester Suoli Guldalan 3:20 Dolly Parton 3:40 Buolli Dolla 3:14 Garra Dilli 3:25 Ferrari Vuoján 3:14 Skealbma Mojit 4:14 Hávit 4:08 100 miilla 3:16 Beaivelottažat 3:35 Nie mo áddjá lávii 3:48 Vuoibmi 4:11 
kr 156.00
Hans Ole Eira, Anders Nils Eira, Sven Henriksen, Pia Maria Holmgren, Ivan Andre Skum, Cin Cin Utgitt: 2016 Kategori: DVD Produsent: Callabee Film AS
kr 136.00
Inger-Mari Aikio Kategori: Musikk / Musihkka / Music Stikkord: Mánáidmusihkka / Barnemusikk / Children music Varenummer: DATCD-75 Forlag: DAT
kr 144.00
Sara Ajnnak 1. Bierguovuömie 2. Buolddájjá 3. Giehka 4. Suojggat 5. 1Muoth-tjalmmie 6. Svájbbá 7. Gieresvuohta 8. Muojtuob 9. Nastieh 10. Vilges suola 11. Guoksegh 12. Veällja 13. Tjakttja dálvvie 14. Beäggan niejdgudtje
kr 198.00
Ivvár Bireha Terje/Terje Henriksen Ivvár-Bireha Terje /Terje Henriksen Joks juoigá árbevirolaš luđiid Sámis. Son juoigá árbevirolaš luđiid mat leat gullevaččat Kárášjohkii, Levdnjii, Idjavuonduoddarii, Unjárgii ja...
kr 159.20
ÁRA 1 Cokcu 2 Bierrá Ber-Ánte 3 Moras 4 Borjjas 5 Covccucearru 6 Ballu 7 Guvkkohan Gákti 8 It Don Šat 9 Geardi 10 Jiknon 11 Min Eallin
kr 160.00
Torgeir Vassvik 1 Halo 05:26 2 The Sea 03:41 3 Calling 04:42 4 Siberia 03:09 5 Silber 04:48 6 Sáivu 03:38 7 Fire Song 03:56 8 Varg 02:04 9 Toundra 06:57 10 Blue Membrane 05:40
kr 200.00
Johan Sara Jr. Almmiravddas is Sámi and means on the ‘edge of the sky’ or where the sky meets the sea. Johan Sara jr. has made an album with only his own voice, with polyphonic melodies and large sound reverberations,...
kr 160.00
Ann-Mari Andersen 1 Sávan 4:01 2 Ándagassii 3:49 3 Áigi Lea Munno 3:10 4 Easka Dál 3:51 5 Du Lahka 4:03 6 Váldde Mu Vuostá 5:18 7 Never Alone 3:46 8 Rohkos 3:47 9 Du Lahka (Spoken Version) 2:25 10 Girdilan 3:48 11...
kr 200.00
Anstein Mikkelsen Dette er en dokumentarfilm om kvenene. Anstein Mikkelsen legger ut på en ferd gjennom Barentsområdet for å finne en del av sine røtter og svar på spørsmålene: Hva er en kven? Er det mulig å berge et...
kr 136.00
Arvvas 1 Muitomátki/Remembrance 2 Space Machine 3 Drench My Soul 4 Lonely/Okto 5 So Long My Baby 6 Oabbái/For Sis 7 Čuoika/The Mosquito 8 Siellosuodji/Soul Shield 9 Hey, Mama! 10 Álo/Never Let You Go 11 Rabbit...
kr 136.00
Kajsa Balto Kajsa Balto lea jielastat sámi musihkkamáilmmis, ja dál son almmuha skearru Buot eallá. Son lea maŋemus jagiid čállán ođđa musihka mas leat vuođđun árbevierut Sámis ja ohcan iežas bearrašis luđiid....

Meny

Innstillinger