Lohkemekråane - Daltese 2-3

Sissel Gaup

Jorgaleaddji Liv Karin Joma

Aelhkies lohkemegærjetjh nommine Lohkemekråane. 11 gærjah gööktine daltesinie. Mubpene daltesisnie åenehks raajesh jïh gåalmadinie daltesisnie guhkebe raajesh. Gærjine dovne soptsesh jïh fakta-teeksth.

---------------

Lettleste bøker serien Lohkemekråane består av 11 lettleste hefter fordelt på 2 nivåer, nivå 2-3.

Bøkene på nivå 2 har en setning per side, mens på nivå 3 har litt lengre tekster.

Bøkene har både opplevelses- og faktatekster.

Les merShow less
kr 349.00
Relaterte produkter
Ingen
Beskrivelse

Målgruppe: 1.kl. - 4.kl.

Utgitt: 2017-12

Innbinding: Heftet

Sider: 168

Språk: Sørsamisk

ISBN: 9788232900596

Forlag: Davvi Girji

Les merShow less
Produktdetaljer
Sist vist
kr 349.00
Sissel Gaup Jorgaleaddji Liv Karin Joma Aelhkies lohkemegærjetjh nommine Lohkemekråane. 11 gærjah gööktine daltesinie. Mubpene daltesisnie åenehks raajesh jïh gåalmadinie daltesisnie guhkebe raajesh. Gærjine dovne...
6 andre produkter i samme kategori:
kr 110.00
Sig-Britt Persson & Christine Rensberg Barkoegærja åarjelsaemiengïelesne. Daate barkoegærja sån viehkine dutnjien maahta årrodh gosse edtjh pronovmeni bïjre lïeredh. Pronovmenidie buerkiestamme jïh lïerehtimmieh...
kr 195.00
Sig-Britt Persson Litt redigert bok av 1. utgave fra 2012 (ISBN 9788290625677) Barkoegærja åarjelsaemiengïelesne. Daate barkoegærja sån viehkine dutnjien maahta årrodh gosse edtjh kasusi bïjre lïeredh. Gærja sjeahta...
kr 200.00
Heidi Guttorm Einarsen & Svein Nordsletta Mijjieh daebpene lea siebriedahkemaahtoejïh geografije learoevierhtie 5.–7. daltesen learoehkidie.
kr 200.00
Heidi Guttorm Einarsen & Svein Nordsletta Mijjieh daebpene 3 lea learoevierhtie seabredhmaahtoen jïh geografijen bïjre 5.–7. klaassi learoehkidie.
kr 200.00
Heidi Guttorm Einarsen & Svein Nordsletta Mijjieh daebpene 3 lea learoevierhtie seabredhmaahtoen jïh geografijen bïjre 5.–7. klaassi learoehkidie.
kr 349.00
Sissel Gaup Oversetter Liv Karin Joma Aelhkies lohkemegærjetjh nommine Lohkemekråane. 10 gærjah gööktine daltesinie 6-7. Gærjine dovne soptsesh jïh fakta-teeksth. ---------------- Lettleste bøker serien Lohkemekråane...

Meny

Innstillinger