Njálmmálaš árbevierut kultuvrralaš árbin

Vuokko Hirvonen

Geahčastat sámi njálmmálaš árbevieruid čohkkemii ja dutkamii 1600-2000-logus

Man olu lea gávdnamis sámiid njálmmálaš árbevierromateriála, goas ja gos dat lea čohkkejuvvon ja gos dat seailluhuvvo, leat gažaldagat maiguin dutki deaivida, go lea bargamin sámi njálmmálaš árbevieruin.  

 

kr 240.00
Relaterte produkter
Ingen
Beskrivelse

Njálmmálaš árbevierut kultuvrralaš árbin lea vuosttaš sámegielat guorahallan, mas olles Sámi muitalanárbái guoski čoakkáldagat ja dutkanmateriálat leat čohkkejuvvon ovttaid bearpmaid sisa. Girjjis  suokkardallojuvvo diehtu, mii rádjašuvvá vuosttažettiin muitalanárbevirrui guoski čoakkáldagaide ja dutkamušaide. Čohkkejuvvon diehtu čadnojuvvo maiddái iežas áigodaga vuolggasajiide ja čielggaduvvo, man várás materiála lea háhkkojuvvon ja geavahuvvon. Oppalaččat teavsttas guorahallojuvvo sámi njálmmálaš árbevieruid dutkan- ja čoagginhistorjjá 1600-logus gitta 2000-lohkui. Dát girji lea oaivvilduvvon erenoamážit sidjiide geat beroštit sámi njálmmálaš árbevieruid dutkanhistorjjás.

Láidde Risten Vuokko, Vuokko Hirvonen lea sámi girjjálašvuođa ja skuvladutkama professor emerita Sámi allaskuvllas.

Almmuhuvvon: 2018

Čatnan: Garra olggoš

Siiddut: 150

Giella: Davvisámegiella 

ISBN: 9788282632966

Lágádus: ČálliidLágádus

Produktdetaljer
Sist vist
kr 240.00
Vuokko Hirvonen Geahčastat sámi njálmmálaš árbevieruid čohkkemii ja dutkamii 1600-2000-logus Man olu lea gávdnamis sámiid njálmmálaš árbevierromateriála, goas ja gos dat lea čohkkejuvvon ja gos dat seailluhuvvo, leat...
16 andre produkter i samme kategori:
kr 169.00
Hanne Kristin Rohde Motivasjonsbok om å hente urkreftene fra bestselgerforfatter Hanne Kristin Rohde! 22. juli 2011: Polititopp Hanne Kristin Rohde er på ferie i Sverige da telefonen ringer. En bombe har gått av i...
kr 220.00
Øystein Olsen En dramatisk fortelling om en reingjeters liv. Forfatteren, Øystein Olsen, har på en fin måte skildret reingjeterlivet. Han har krydret fortellingen med mange små humoristiske historier.
kr 175.00
Aage Solbakk Her er ny utvidet utgave av Hva vi tror på, nå med to nye kapitler lagt til, nemlig Frierferd og bryllupsskikker og Gammel gravskikk.  Tittelen på boka mener vi passer bra. Den kunne kanskje vært Hva vi...
kr 200.00
Aage Solbakk & John T. Solbakk "Amerihká breavat" Nuorttanasttes 1901-1937 1894 manai vuosttas sámi joavku Alaskii bálvalit Amerihká ráđđe-husa, 1898 manai stuorát joavku oktan herggiiguin. Alaskii fárren...
kr 295.00
Elle Merete Utsi Viđa nissona barggut ja vásáhusat boazoealáhusas. Girjjis leat vihtta ságastallama eallilan boazodoallonissoniiguin. Sii muitalit iežaset eallingearddi bokte movt sii leat oassálastán ealáhusaineaset...
kr 100.00
Isak Saba senteret har laget kalender som viser merkedager året igjennom. Kalenderen inneholder beskrivelse av merkedagene, og når disse er. Den er ikke åravhengig, så den vil aldri gå ut av dato. Kalenderen er på...
kr 295.00
Lemet-Jon Ivvár Dáinna girjjiin mii leat otná áiggis, ja váldit vuhtii ahte mátkkošteapmi Sámis lea šaddan ealáhussan. Čállis leat dasto rávvagat dasa mo dán ealáhusa sáhtášii buoridit.
kr 439.00
Odd Mathis Hætta Samisk kultur og historie til 1848 er som en studiefakkel med bred framstilling av samisk kultur og historie fra de eldste tider til midten av 1800-tallet da Stortinget gjorde det formelle vedtak om...
"Gull til Norge!"
-kr 50.00
Vis mer
kr 329.00 kr 379.00
Arve Fuglum De legendariske sportsøyeblikkene slik de aldri før er blitt fortalt. Enkelte er legender. Andre er idioterklært. Noen er hyllet, andre er utskjelt. Alle har fått sin andel av heder og galle. «Gull til...

Meny

Innstillinger