Minsta lilla liv har sin jojk

Maj-Lis Skaltje

Minsta lilla liv har sin jojk är en översättning från nordsamiska av boken Luondu juoiggaha, DAT 2005.

Maj-Lis Skaltje intervjuade 1992 närmare femtio samer, från Arjeplog i söder till Karesuando i norr, om deras tankar om, erfarenheter och minnen av jojken.

Les merShow less
kr 250.00
Relaterte produkter
Ingen
Beskrivelse

Berättarna, den äldsta född 1906 och den yngsta 1954, ger en bild av hur jojken är knuten till människan och hur den vuxit fram i samspelet mellan människan och naturen och renen. Dessutom ger de en bild av livsvillkoren för samerna under 1900-talet.

Boken är illustrerad med fotografier från de intervjuades privata fotosamlingar.

Jojken är renens musik.

Jojken har fått sina toner från fåglarnas, bäckarnas och vindarnas ljud.

Jojken har förkortat långa, mörka vinternätter, varit sällskap i de vida skogarna, den har gett kraft när sinnet varit nere och arbetet känts tungt.

Jojk är glädje.

Jojken gör att man förblir ung.

Jojken är erinringens konst, en källa till gemensam glädje och ett sätt att visa sin kärlek.

Jojk når bortom orden, för samman och enar släkten, kamrater och generationer. Den når även de personer som redan befinner sig i den andra världen.

Detta berättades för mig när jag under några sommarveckor reste omkring i det nordliga samiska området i Sverige för att för Samernas Riksförbunds räkning samla in kunskap om samisk musiktradition.

Jag har träffat och intervjuat ett femtiotal personer i norra Sverige för denna bok. Alla är inte jojkare, har aldrig varit det, men alla har de minnen eller tankar kring jojken.  (Maj Lis Skaltje)

Utgitt: 2014

Innbundet

Sider: 303

Språk: Svensk

ISBN: 9788290625769

Forlag: DAT

Les merShow less
Produktdetaljer
Sist vist
kr 250.00
Maj-Lis Skaltje Minsta lilla liv har sin jojk är en översättning från nordsamiska av boken Luondu juoiggaha, DAT 2005. Maj-Lis Skaltje intervjuade 1992 närmare femtio samer, från Arjeplog i söder till Karesuando i...
Kunder som kjøpte dette produktet kjøpte også:
kr 250.00
Hanne-Lena Wilks Gærjesne Boengeskuvmie åarjelsaepmesne åadtjoeh åenehks histovrijes goerkelimmie aerpievuekien åarjelsaemien boengeskuvmie bïjre, jïh guktie maahtah boengeskuvmie gåarodh; maallh darjodh jïh gåarodh,...
kr 399.00
Sara K. Hætta Čuoldin lea girji mas leat badjel duháha čuolddaminstara. Dárkilis minstarat sámi čuolddabáttiin, sihke boahkániin, vuoddagiin ja bárggešiin, gietkkabáttiin ja eará čuolddabáttiin. Girji lea sihke...
16 andre produkter i samme kategori:
kr 175.00
Aage Solbakk Noaidevuohta - An introduction to the religion of the northern Saami Perhaps the title of this book ought to have been "What we used to believe in", thus stating how our pre-Christian religion no longer...
kr 346.00 kr 395.00
Laila Mjeldheim Kan forhåndsbestilles, boka utgis 25.februar Vold, overgrep, sexavhengighet og omgang med kriminelle miljøer har vært en del av hennes oppvekst. Nå har forretningskvinnen Laila Mjeldheim skrevet bok om...
kr 399.00
Nils-Aslak Valkeapää Oversetter Liv Hatle Nils-Aslak Valkeapää er ein av dei framste og mest banebrytande samiske kunstnarane gjennom tidene. Han debuterte som forfattar med Terveisia Lapista (Helsing frå Sameland),...
kr 375.00
Hans Petter Boyne ja Svein Nordsletta Dáinna girjjiin lea munnos doaivva ealáskahttit luonddunamahusaid beaivválaš sámegiela geavaheamis, ja soaitá erenoamážit go mehciin jođaša.  Girjái leat čohkkejuvvon...
kr 220.00
Anders O. Eira «Tyske tropper hadde angrepet Norge 9. april og kommet seg nordover helt til Narvik. Og ryktene ville ha det til at fienden skulle enda lengre nord. Nå skulle Nord-Norges små avdelinger beordres til...
kr 175.00
Aage Solbakk Her er ny utvidet utgave av Hva vi tror på, nå med to nye kapitler lagt til, nemlig Frierferd og bryllupsskikker og Gammel gravskikk.  Tittelen på boka mener vi passer bra. Den kunne kanskje vært Hva vi...
kr 250.00
Arne Johan Nilsen I boka Samer i isen, følger vi samer og kvener på polferd med Nansen og Amundsen. Der vi tidligere har lest om heltedåder fra nordmennenes synsvinkel får vi her en tolkning med fokus på samenes...
kr 345.00
JEAN-PIERRE LIÉGEOIS OVTTAS ISKKON MÁHTE ÁSLLAHIIN  Dát lea oalle erenoamáš girji. Dat lea boađus deaivvadeamis mii dáhpáhuvai 1960-logu loahpa geahčen, gaskkal nuorra boazosápmelačča ja fránskalaš studeantta....
kr 245.00
Josefine Somby Dát girji muitala eatni ja su eallima birra dan rájes go son riegádii 1932:s dassážii go son vádjolii jagis 1994. Mun gii lean okta su mánáin, muittán ahte son humai olu ahte soames galggašii čállit...
kr 120.00
Prošeaktadoaimmaheaddji: John T. Solbakk Fákta-árkkat Almmuhuvvon vuosttas geardde 2006s, dalle Magne Ove Varsi prošeaktadoaimmaheaddji ja John T. Solbakk doaimmaheaigga. Ovddit gihppaga fáttáid sisdoalu leat...
kr 195.00
Svein Lund, Elfrid Boine & Siri B. Johansen Dát lea Sámi skuvlahistorjá-ráiddu nubbi girji. Girjjit muitalit skuvlaárgabeaivvi birra Sámis nugo oahppit, oahpaheaddjit, internáhttabargit ja váhnemat leat dan...

Meny

Innstillinger