Minsta lilla liv har sin jojk

Maj-Lis Skaltje

Minsta lilla liv har sin jojk är en översättning från nordsamiska av boken Luondu juoiggaha, DAT 2005.

Maj-Lis Skaltje intervjuade 1992 närmare femtio samer, från Arjeplog i söder till Karesuando i norr, om deras tankar om, erfarenheter och minnen av jojken.

Les merShow less
kr 250.00
Relaterte produkter
Ingen
Beskrivelse

Berättarna, den äldsta född 1906 och den yngsta 1954, ger en bild av hur jojken är knuten till människan och hur den vuxit fram i samspelet mellan människan och naturen och renen. Dessutom ger de en bild av livsvillkoren för samerna under 1900-talet.

Boken är illustrerad med fotografier från de intervjuades privata fotosamlingar.

Jojken är renens musik.

Jojken har fått sina toner från fåglarnas, bäckarnas och vindarnas ljud.

Jojken har förkortat långa, mörka vinternätter, varit sällskap i de vida skogarna, den har gett kraft när sinnet varit nere och arbetet känts tungt.

Jojk är glädje.

Jojken gör att man förblir ung.

Jojken är erinringens konst, en källa till gemensam glädje och ett sätt att visa sin kärlek.

Jojk når bortom orden, för samman och enar släkten, kamrater och generationer. Den når även de personer som redan befinner sig i den andra världen.

Detta berättades för mig när jag under några sommarveckor reste omkring i det nordliga samiska området i Sverige för att för Samernas Riksförbunds räkning samla in kunskap om samisk musiktradition.

Jag har träffat och intervjuat ett femtiotal personer i norra Sverige för denna bok. Alla är inte jojkare, har aldrig varit det, men alla har de minnen eller tankar kring jojken.  (Maj Lis Skaltje)

Utgitt: 2014

Innbundet

Sider: 303

Språk: Svensk

ISBN: 9788290625769

Forlag: DAT

Les merShow less
Produktdetaljer
Sist vist
kr 250.00
Maj-Lis Skaltje Minsta lilla liv har sin jojk är en översättning från nordsamiska av boken Luondu juoiggaha, DAT 2005. Maj-Lis Skaltje intervjuade 1992 närmare femtio samer, från Arjeplog i söder till Karesuando i...
16 andre produkter i samme kategori:
kr 379.00
Anne-Britt Harsem En historie om rasisme, svik og forsoning. Etter den store overgrepssaken i Tysfjord er det et spørsmål mange stiller seg: «Hvordan kunne dette skje? Og hvordan kunne skepsisen til storsamfunnet gå i...
kr 120.00
Prošeaktadoaimmaheaddji: John T. Solbakk Fákta-árkkat Almmuhuvvon vuosttas geardde 2006s, dalle Magne Ove Varsi prošeaktadoaimmaheaddji ja John T. Solbakk doaimmaheaigga. Ovddit gihppaga fáttáid sisdoalu leat...
kr 50.00
Svein Lund Norsk utdanningsreformer og samisk opplæring Boka "Samisk skole eller Norsk Standard?" stiller spørsmålet om i kva grad skoleverket i Noreg har tatt omsyn til samiske elevar. Boka er ei samanfatting av...
kr 250.00
Siri Broch Johansen  Siri Broch Johansen lea čállán sámi ovdamanni Elsa Laula Renberg (1877-1931) vuosttas oppalaš biografiija. Čálli lea gavahan sihke su áiggi ja otná čálalaš gálduid, dasto maiddái otná áiggi...
kr 250.00
Berit Inger Anne Eira Buljo Berit Inger Anne Eira Buljo lea vásihan eadneolbmo vearrámus eallinvásáhusa, massit máná. Ja dan son lea šaddan vásihit guktii. Dál son rahpasit muitala surgadis dáhpáhusaid birra,...
kr 100.00
Aage Solbakk, Trond Are Anti Historjá, neavvut, doahpagat  Dološ šibitdoallu lea measta jávkan Sámis, ja ođđa áigi teknihkkavujiidisguin ja sániidisguin lea joavdan sámi návehiidda ja bealdduide. Boares gussanamat ja...
kr 285.00 kr 370.00
Øyvind Ravna Fire århundrer og åtte årstider med Varangersiidaene – Njeallje jahkečuođi ja gávcci jagiáiggi Várjjátsiiddaiguin I Reindriftssamer møter vi den nomadiske rein­driften i Finnmark, slik den har foregått i...
kr 140.00
Rune Blix Hagen Sorcery Persecutions of the Sami «Like no one else, the Sami have excelled in the diabolical art»  At the court session in Vadsø in February 1692, the noaidi and reindeer-herding Sami Anders Poulsen...
kr 299.00
Jens-Ivar Nergård Etnografiske skisser fra Sápmi «Dialoger med naturen» er bygget opp rundt etnografiske skisser fra en sjøsamisk gård i Finnmark, et læstadiansk bygdesamfunn i Troms og en sameby i svensk Lappland. På...
kr 150.00
Aage Solbakk Ávjovári - Kárášjoga historjá ii leat dušše dábálaš historjágirji. Dat lea maiddái sohkahistorjágirji. Girječállái lea leamaš lunddolaš čuovvut sámi siiddaid rievdamiid ja gárggiidemiid sogaid bokte....
kr 295.00
Aage Solbakk Utviklingen av reindriften i Polmak reinsogn Mer enn 250 års reindriftshistorie blir her brettet ut for oss. Historikeren og fagbokforfatteren Aage Solbakk har gått grundig til verks. Han har gravd fram...
kr 195.00
Svein Lund, Elfrid Boine & Siri B. Johansen Artihkkalat ja muitalusat Sámi skuvlaeallimis Dát lea Sámi skuvlahistorjá-ráiddu vuosttaš girji. Girjjit galget muitalit skuvlaárgabeaivvi birra Sámis, nugo oahppit,...
kr 369.00
Elin Anna Labba, Joná Gusttu Elin Ánná Čuohti jagi áigi sirdigohte boazosámiid bákkuin. Eiseválddit gohčodit čovdosa dislokašuvdnan, muhto sámegillii cieggá sátni bággojohtin. Vuosttažat geat bákkus šaddet guođđit...
kr 175.00
Aage Solbakk doaimmahan Deanu luossabivdohistorjá - bivdobiergasat - doahpagat. Deanu luossabivdu lea viehka erenoamáš Sámis, ja dat lea bohciidahttán áiggiid čađa viehka rikkis bivdoterminologiija. Otne leat measta...
kr 295.00
Máret Sárá ja Nina Afanasjeva Mii unnán diehtit Guoládat-sápmelaččaid eallimis maŋemuš čuohte jagi. Maŋŋá Davviriikkaid sápmelaččaid vuosttas riikkačoahkkima Troandimis 1917, geavaid Ruoššas revolušuvdna, giddejedje...

Meny

Innstillinger