Gáhttára Iđit – Vokterens Morgen – The Guardian`s Dawn

Inga Ravna Eira

Girječálli lea geahččalan guorrat luottaid maŋos gávdnan dihtii árvvuid mat jeđđešivčče ja oadjudivčče. Mii fertet bisánahttit ja smiehttat makkár váikkuhusaid dálkkádatrievdadusat buktet boahtteáiggis.

Vuodjeleapmi dikta lea ealu vuojeheami birra ja Gabba áldu fas govve geassebeaivvi duoddaris. Ipmilat dikta muitala mo apmasat gávdne ártnaid. Čuollogeađgi divttas hálešta divtta ego siiddiin. Váibmu cohkii dikta lea máttuid gohččuma birra várjalit eatnama. Ipmiliid fámut dikta muitala mo ipmilat sáhttet čájehit fámuidis. Áicen máttuid dikta fuomášahttá árvvuid divtta egoi. Doggi lággá dikta lea márffiid birra. Sivdnideaddján divttas giitala divtta ego go eallin ain vuoitá.

kr 250.00
Ikke på lager
Relaterte produkter
Ingen
Beskrivelse

Girječálli Inga Ravna Eira lea ieš jorgalan ja heivehan divttaid dárogillii.

Kari Wattne lea divttaid jorgalan engelasgillii.

------------------

Forfatter Inga Ravna Eira har fulgt sporene bakover i tid, for å finne verdier som kan trøste oss og få oss til å føle oss trygge. Vi må stoppe opp og tenke hvilke konsekvenser klimaendringene skaper for oss i fremtiden.

Driving av rein diktet handler om å drive en reinflokk, Hvit simle diktet beskriver en solskinnsdag på vidda, diktet Gudene vendte om jorda forteller om hvordan fremmede fant frem til våre skatter, i diktet Siluettsteinen kommuniserer egoet med offersteinen. Diktet Hjertet banket handler om forfedrenes befaling om å ta vare på og beskytte jorda, diktet Gudenes krefter forteller hvordan gudene kan vise sine krefter, Jeg klarte det diktet gjør diktets ego oppmerksom på verdiene, diktet Doggi lágga handler om tarmene, og diktet Min skaper holder diktets ego en takketale for at livet fremdeles overlever.

Diktene er gjendiktet til norsk av forfatter Inga Ravna Eira.

Diktene er gjendiktet til engelsk av Kari Wattne.

------------------

The Guardian’s Dawn

The author, Inga Ravna Eira, has followed a trail back to the past in order to find values that might comfort us and make us feel secure. We are forced to stop and think about what the consequences of climate change might mean for us in the future.

The poem, “Driving”, is, as the title suggests, about driving the reindeer herd, while, “Pure White Doe”, describes a sunny day in the mountains.

“The Heart Did Beat”, deals with the ancestors’ instruction to take care of and protect the earth, while “The Power of the Gods”, describes how the Gods are able to demonstrate their power.

In “I Glimpsed My Forefathers”, the poem’s “I” is made aware of certain values.

“Doggi lággá”, deals with reindeer intestines and their uses, and in, “My Creator”, the poem’s “I” gives thanks for the fact that life still prevails.

The poems have been adapted and translated into Norwegian by the author herself and into English by Kari Wattne.

Produktdetaljer
Sist vist
16 andre produkter i samme kategori:
kr 160.00
Nils-Aslak Valkeapää Divttat davvisámegillii, oanehis prosá ja olu govat. Áillohačča ivdnegovat ja su eadne-rohki Ellen Susanna Valkeapää sárgumat.
kr 139.00
Sara Kristine Vuolab Massin, guođđin ja vuolgin dahje mannan leat maid fáttát jorahuvvojit ja giehtadallojit eanet go ovtta perspektiivvas. Borran, buoidun, nealgudeapmi/ruoidnadeapmi duo dá ain iđistit dego...
kr 198.00
Ragnhild Bakke Waale Bønner og betraktninger Livet utfordrer oss på ulike måter og forfatterens ord kan være til hjelp og oppmuntring Det er værhardt, dette livet. Det kan ramme ubarmhjertig. Noen blir rammet. Noen...
kr 180.00
Sollaug Sárgon Diktene knyttes til naturen, noen ganger også til steder nevnt ved navn – i nåtid, fortid og fremtid. Ett sted er viktig én gang, for en bestemt tid – andre steder er alltid viktige. Slik er det i...
kr 110.00
Stina Inga Girji lea muitalus diktahámis gos nissonolmmoš čállá iežas stuorra ráhkisvuođas mii rievdá bahča beahttašupmin, garra ballun ja jápmin jurdagiidda. Loahpas suhttu ja vašši jorrá nanusmuvvamii ja ođđa...
kr 95.00
Synnøve Persen Med denne diktsamlingen ble Synnøve Persen nominert til Nordisk Råds litteraturpris for 1993. Diktene er fulle av kjærlighet, hat, angst, glede og sorg. Diktene gjenspeiler livet og drømmene....
kr 160.00
Sollaug Sárgon Diktene er en hyllest til våren, vårsolen, livet. Samtidig blir vi minnet om våre forfedres arv, naturfolkets levevis. Her er naturlyriske skildringer. Diktene gir også et bilde av et samisk samfunn som...
kr 160.00
Inger-Mari Aikio ”Diktačoakkáldaga guovddážis leat nissonat, geat muitalit iežaset seksualitehtas, háluin ja erohtalaš vásáhusain máŋggalágan olbmuiguin. Muhtin divttain hálli jietna lea bahča, eaige seksuála...
kr 40.00
Inger-Mari Aikio IMA’s 4. diktsamling, gjendiktning til norsk ved Laila Stien og Mikkel A. Gaup. Ima skriver om møtet mellom to kulturer langt fra hverandre både i avstand og skikker. Treffsikkert skildrer hun hvordan...
kr 225.00
Sara Kristine Vuolab Massin, guođđin ja vuolgin dahje mannan leat maid fáttát jorahuvvojit ja giehtadallojit eanet go ovtta perspektiivvas. Borran, buoidun, nealgudeapmi/ruoidnadeapmi duo dá ain iđistit dego...
kr 110.00
Ella Holm Bull «Ov-messie darjomes» er en memoarbok i diktform. Historien begynner med en gammel kvinnes håp om å komme tilbake til barndomshjemmet – få gjøre i stand gammen etter vinteren og oppleve freden,...
kr 180.00
Synnøve Persen Forfatteren har selv gjendiktet diktsamlingen «ábiid eadni» til norsk. Leseren tas med på en reise gjennom et ytre og indre rom, gjennom natur og menneskesinn, gjennom lengsel, sorg og håp. Synnøve...
kr 195.00
Inger-Mari Aikio ja Josef Timar Suonat girjjis deaivvadit guovtti dáiddára govat ja sánit. Dikta ja govva ovttastuvvo nu ahte dan deaivvadeamis šaddá ollisvuohta. Govva ja dikta leat dego laktojuvvon oasit maid sáhttá...

Meny

Innstillinger