Gáhttára Iđit – Vokterens Morgen – The Guardian`s Dawn

Inga Ravna Eira

Girječálli lea geahččalan guorrat luottaid maŋos gávdnan dihtii árvvuid mat jeđđešivčče ja oadjudivčče. Mii fertet bisánahttit ja smiehttat makkár váikkuhusaid dálkkádatrievdadusat buktet boahtteáiggis.

Vuodjeleapmi dikta lea ealu vuojeheami birra ja Gabba áldu fas govve geassebeaivvi duoddaris. Ipmilat dikta muitala mo apmasat gávdne ártnaid. Čuollogeađgi divttas hálešta divtta ego siiddiin. Váibmu cohkii dikta lea máttuid gohččuma birra várjalit eatnama. Ipmiliid fámut dikta muitala mo ipmilat sáhttet čájehit fámuidis. Áicen máttuid dikta fuomášahttá árvvuid divtta egoi. Doggi lággá dikta lea márffiid birra. Sivdnideaddján divttas giitala divtta ego go eallin ain vuoitá.

Les merShow less
kr 250.00
Ikke på lager
Relaterte produkter
Ingen
Beskrivelse

Girječálli Inga Ravna Eira lea ieš jorgalan ja heivehan divttaid dárogillii.

Kari Wattne lea divttaid jorgalan engelasgillii.

------------------

Forfatter Inga Ravna Eira har fulgt sporene bakover i tid, for å finne verdier som kan trøste oss og få oss til å føle oss trygge. Vi må stoppe opp og tenke hvilke konsekvenser klimaendringene skaper for oss i fremtiden.

Driving av rein diktet handler om å drive en reinflokk, Hvit simle diktet beskriver en solskinnsdag på vidda, diktet Gudene vendte om jorda forteller om hvordan fremmede fant frem til våre skatter, i diktet Siluettsteinen kommuniserer egoet med offersteinen. Diktet Hjertet banket handler om forfedrenes befaling om å ta vare på og beskytte jorda, diktet Gudenes krefter forteller hvordan gudene kan vise sine krefter, Jeg klarte det diktet gjør diktets ego oppmerksom på verdiene, diktet Doggi lágga handler om tarmene, og diktet Min skaper holder diktets ego en takketale for at livet fremdeles overlever.

Diktene er gjendiktet til norsk av forfatter Inga Ravna Eira.

Diktene er gjendiktet til engelsk av Kari Wattne.

------------------

The Guardian’s Dawn

The author, Inga Ravna Eira, has followed a trail back to the past in order to find values that might comfort us and make us feel secure. We are forced to stop and think about what the consequences of climate change might mean for us in the future.

The poem, “Driving”, is, as the title suggests, about driving the reindeer herd, while, “Pure White Doe”, describes a sunny day in the mountains.

“The Heart Did Beat”, deals with the ancestors’ instruction to take care of and protect the earth, while “The Power of the Gods”, describes how the Gods are able to demonstrate their power.

In “I Glimpsed My Forefathers”, the poem’s “I” is made aware of certain values.

“Doggi lággá”, deals with reindeer intestines and their uses, and in, “My Creator”, the poem’s “I” gives thanks for the fact that life still prevails.

The poems have been adapted and translated into Norwegian by the author herself and into English by Kari Wattne.

Les merShow less
Produktdetaljer
Sist vist
16 andre produkter i samme kategori:
kr 99.00
Synnøve Persen Synnøve Persen: I have included poems from different publications in this collection. My first publications were characterised by short poems, perhaps just a few words. This is naturally related to my...
kr 129.00
Helga West Govaid sárgon: Jovnna West Divttat ”Dát lea ollislaš muitalus náitaleamis gitta earráneapmái. Eahpádusain, mat vurjet jo ovdal náitaleami, amasvuođa dovddus, go náitala nuppi kultuvrra olbmuin. Iežas...
kr 180.00
Synnøve Persen Forfatteren har selv gjendiktet diktsamlingen «ábiid eadni» til norsk. Leseren tas med på en reise gjennom et ytre og indre rom, gjennom natur og menneskesinn, gjennom lengsel, sorg og håp. Synnøve...
kr 150.00
Sara Margrethe Oskal Dette er en ny stemme i samisk litteratur. I diktsamlingen «váimmu vuohttume» (vogge eit hjarte til ro) bruker forfatteren en form som minner både om haiku og et modernistisk uttrykk. Formen er...
kr 195.00
Inger-Mari Aikio ja Josef Timar Suonat girjjis deaivvadit guovtti dáiddára govat ja sánit. Dikta ja govva ovttastuvvo nu ahte dan deaivvadeamis šaddá ollisvuohta. Govva ja dikta leat dego laktojuvvon oasit maid sáhttá...
kr 95.00
Nils-Aslak Valkeapää Nu guhkkin dat mii lahka – Så fjernt det nære / Nils-Aslak Valkeapää Divttat davvisámegillii oktan jorgalemiin skandinavagielaide. Áillohacca ivdnegovat ja molemat. ------------------- Dikt på...
kr 160.00
Inger-Mari Aikio ”Diktačoakkáldaga guovddážis leat nissonat, geat muitalit iežaset seksualitehtas, háluin ja erohtalaš vásáhusain máŋggalágan olbmuiguin. Muhtin divttain hálli jietna lea bahča, eaige seksuála...
kr 150.00
Synnøve Persen Diktsamlingen «meahci šuvas bohciidit ságat» (av skogens sus spirer nytt) gis nå ut som lydbok. Forfatteren leser. Det kommer et budskap – hennes barn er død. Med en sår og vár stemme tegner forfatteren...
kr 195.00
Helga West Govaid sárgon: Jovnna West Divttat ”Dát lea ollislaš muitalus náitaleamis gitta earráneapmái. Eahpádusain, mat vurjet jo ovdal náitaleami, amasvuođa dovddus, go náitala nuppi kultuvrra olbmuin. Iežas...
kr 225.00
Sollaug Sárgon Gjendiktet av Laila Stien og Mikkel A. Gaup Med naturlyriske skildringer hylles livet. Vi blir minnet om våre forfedres arv, naturfolkets levevis. Diktene gir også et bilde av et samisk samfunn som vi...
kr 40.00
Inger-Mari Aikio IMA njealját diktagirji. Son čállá iežas vásáhusain guovtti kultuvrra deaivvadeamis, kultuvrrain main lea nu guhkes gaska. Duostilit son govvida mii dáhpáhuvvá go olmmoš johtá oahpes dilálašvuođas...
kr 95.00
Rose-Marie Huuva Svensk översättning av Rose-Maries diktsamling GALBMA RÁDNÁ (DAT 1999), från nordsamiska. Boken blev nominerad till Nordiska rådets litteraturpris 2001. Diktsamlingen är en lyrisk kortroman där hon...
kr 195.00
Nils-Aslak Valkeapää Trekways of the Wind is an English translation of the book Ruoktu Vaimmus which was published in 1985. For Ruoktu Vaimmus Nils-Aslak Valkeapää was nominated for the Nordic Council’s Literature...

Meny

Innstillinger