Sámi bajásgeassin - Árbevierut. Ealáskahttit. Ođasmahttit

Asta Mitkijá Balto

Vuođđoláhka gusto buot boargáriidda Norggas ja dan dahká maid §108, man ulbmil lea lágidit diliid nu ahte sámi álbmot Norggas sáhttá sihkkarastit ja ovddidit iežas giela, kultuvrra ja servodateallima. Dát girji ovdanbuktá sámi diehto- ja árvovuorkká, sámi perspektiivva mii dárbbašuvvo dasa ahte Sámelága ulbmila duohtandahkat.  

Les merShow less
kr 295.00
Relaterte produkter
Ingen
Beskrivelse

Girjji áigumuš lea vuosttažettiin nannet sámi oahpahusa sámáidahttima mánáidgárddiin gitta alitoahpahussii. Muhto lassin lea girji viidábut ávkin olles sámi servodaga sámáidahttimii, go min álbmot dáruiduhttima geažil dárbbaša bajásgessot leahkit sápmelažžan. Sávan girji galggašii rastildit riikka-, giella- ja guovllurájáid, ja fuomášahttit ahte mis lea oktasaš ja rikkis diehtoárbi, mii lea nana ávkkálaš otnážii. Viidábut lea girjji diehtovuođđu ávkkálaš dáru ja eará majoritehtii gulli álbmogiidda, riikkaid eiseválddiide, ásahusaide ja politihkkasurggiide. 

Ovddeš girjji ođasmahttin čuovvola sámi ja eamiálbmogiid joatkevaš ja bissetmeahttun lihkadusa giela ja kultuvrra vitaliseremis ja revitaliseremis.  

Almmuhuvvon: 2023-03

Čatnan: Dipma olggoš

Siiddut: 175

Giella: Davvisámegillii

ISBN: 9788282635288

Lágádus: ČálliidLágádus

Les merShow less
Produktdetaljer
Sist vist
Kunder som kjøpte dette produktet kjøpte også:
kr 195.00
Čállán: Liv Tone Boine .  Sárgon Sunna Kitti Mo jietnadaddá gussa?   Manin gohčodit elliid njiŋŋelasaid ja varrásiid? Naba elliid čivggaid? Daid oahpat dán girjjis.  Eallit lea girjeráidu mas oahpat iešguđetlágan...
kr 469.00
Gøril Figenschou - Silje Solheim Karlsen - Helge Christian Pedersen Det er behov for mer kunnskap om hvordan vi i lærerutdanningene og skolen kan jobbe faglig og didaktisk med samiske temaer. Samisk historie, kultur...
kr 100.00
Isak Saba senteret har laget kalender som viser merkedager året igjennom. Kalenderen inneholder beskrivelse av merkedagene, og når disse er. Den er ikke åravhengig, så den vil aldri gå ut av dato. Kalenderen er på...
kr 130.00
Harald Gaski (Editor) Refranes samis hoy probablemente elocuentes Mejor en marcha que quieto Refranes y proverbios samis   Título original en Sami: Jođi lea buoret go oru Edición original de Harald Gaski y Aage...
kr 130.00
Harald Gaski ”Å lage denne boka har vært en sann fornøyelse,”skriver Harald Gaski i sitt forord. Han fortsetter: ”Jeg har sittet med disse ordtakene på ganske mange reiser [- -]. Som oftest har jeg vært på tur for å...
16 andre produkter i samme kategori:
kr 449.00
Alfred Nilsen Miljøkampens største folkereisning. Alfred Nilsen ledet Folkeaksjonen mot utbygging av Alta/Kautokeino-vassdraget, miljøkampen som samlet mere enn 20.000 medlemmer over hele landet. 
kr 389.00
Patricia Fjellgren og Malin Nord Beretninger fra et stjålet land Samene har blitt tvangsflyttet, de har mistet retten til landområdene sine, blitt plassert i internater og utsatt for rasebiologi. Språket deres har...
kr 285.00 kr 370.00
Øyvind Ravna Fire århundrer og åtte årstider med Varangersiidaene – Njeallje jahkečuođi ja gávcci jagiáiggi Várjjátsiiddaiguin I Reindriftssamer møter vi den nomadiske rein­driften i Finnmark, slik den har foregått i...
kr 250.00
Aage Solbakk Dáinna girjjiin mii fuobmášahttigoahtit ahte mis ge leat leamaš olbmot geat ánssášit gohčoduvvot beakkánin. Dán girjjis logat sámi beakkániid birra geat dattege eai leat beaggán. Mii leat goit bidjan...
kr 399.00
Anund Helgesen Den nye jegerprøveboka er skreddersydd for dagens jegerprøvekurs, og oppdatert etter de endringene av læreplanen og jegerprøvekurset som gjelder fra 1.1.2017. Boka: dekker hele pensum til jegerprøven er...
kr 599.00
Astri Andresen, Bjørg Evjen og Teemu Ryymin (red.) Boka tar for seg samenes omskiftelige historie fra midt på 1700-tallet og fram til våre dager. Basert på et omfattede og tverrfaglig forskningsmateriale presenterer...
kr 245.00
Josefine Somby Dát girji muitala eatni ja su eallima birra dan rájes go son riegádii 1932:s dassážii go son vádjolii jagis 1994. Mun gii lean okta su mánáin, muittán ahte son humai olu ahte soames galggašii čállit...
kr 125.00
Aage Solbakk Tanaelva er det mest lakserike vassdraget i Europa. Deatnu er også en av verdens viktigste elver for atlantisk laks. Med sin enorme vannføring er Deatnu mer en flod enn en elv. Her er over 1000 km...
kr 250.00
Aage Solbakk Oassi 1. Buolbmát – Polmak Hillágurra Fanasgieddi – Båteng. Girji lea dáro- ja davvisámegillii. Báikenamat Sámis leat stuorát prošeakta registreret ja almmuhit báikenamaid, vuosttažettiin Deanu ja...
kr 250.00
Arne Johan Nilsen I boka Samer i isen, følger vi samer og kvener på polferd med Nansen og Amundsen. Der vi tidligere har lest om heltedåder fra nordmennenes synsvinkel får vi her en tolkning med fokus på samenes...

Meny

Innstillinger